Article archive

Бързо постигане на целите – нов подход

  Целият ни живот се състои от постижения. Всеки човек се стреми към това да постигне някакви резултати в живота, бързо да постигне целта си. Някой се стреми към признание, друг към пари, трети към слава. Всеки има своя цел, но така или иначе човек се стреми към нещо. Няма да разглеждам тези...
Read more

От мечта към реалност

   Детайлни инструкции как да постигнем успех - Определете мечтите си Задължително запишете мечтите си на хартия. Това е много важен момент. Хартията помага да конкретизирате целта, да я направите по-практична и реална. Мечтата веднага става не толкова страшна. Хората най-много се...
Read more

Добрите цели помагат по-бързо да постигнем успех

  - Целите трябва да бъдат големи Целите могат да бъдат ефективни само в случай, че са големи. Иска се голяма цел за да породи ентусиазъм и въодушевление, които са нужни за постигане на подлинни цели. Въодушевлението идва само тогава, когато действате на максимум, а това може да стане само при...
Read more

Как да си поставяме цели, детайлно ръководство

  Стъпка 1 За да си поставяте ефективни цели, първо трябва ясно да осъзнавате за какво ви е да си поставяте цели. Нали до сега не сте си поставяли, защо сега за вас това е станало толкова необходимо? Второ, трябва да разбирате, какви трябва да са целите за постигане на максимална...
Read more

За да постигнете успех, трябва да си поставяте цели

  Как мислите, кои действия дават абсолютна гаранция за неуспех, която настига хората в живота? Трагедията е в това, че повечето хора действително мислят, че вървят към успех, но всъщност вървят към поражение. Отговорът на поставения по-горе въпрос е в поставянето на цели. Ако не си ги...
Read more

Целите – стъпала към мечтата, без които не е възможно да се постигне успех

  Целта е определено местоназначение. Целта е нещо повече от мечта. Това е мечта в съчетание с действие. Целта е нещо повече от «би ми се искало...» Целта е винаги ясна и конкретна: «Стремя се към...» Нищо не се случва докато не е поставена цел.   Добре набелязаните и по надлежащ начин...
Read more

Как се изпълняват желанията?

  Всичко в света се създава благодарение на енергията. Идеята се превръща в реалност благодарение на дейността на човек. И възниква въпрос. Как на човек да му стига енергията и силите за да може авансово да ги вложи в една или друга идея? Отговор на този въпрос е желанието на човек. Желанието...
Read more

Не мечтаят ли за това милиони хора?

  Да бъдат финансово свободни? Да бъдат свободни във времето? Свободни да избират? Някога свободата бе моята най-голяма мечта. Аз исках да бъда свободна когато ходих на работа. Всеки ден след работа се връщах вкъщи, сядах и се чувствах свободна. Аз си представях свободата си. Мина време и...
Read more

Как да използваме страха

  Страхът като най-добра мотивация за постигане на целите Искате ли да разберете как да бъдете сигурни, че ще изпълните планираната работа или ще постигнете целта? Всички ние имаме цели и задачи, които задължително трябва да изпълним. Но колко често става така, че осъзнаваме важността и...
Read more

Как да се изпълнят желанията ни

  Днес искам да поговорим на една много важна тема, а именно за това, как да се изпълняват желанията ни. Всеки иска желанията му да се изпълняват. Всеки човек има много такива желания, но не всеки може да иска така, че тези желания да се изпълняват. Всеки има много такива желания, но не всеки...
Read more