Article archive

Съзнание и подсъзнание

  Ще поговорим за съзнанието и подсъзнанието – за двата ваши свята, от взаимодействието на които зависи реализацията на всички цели. Много е важно да се разбират за да може по-бързо да  постигате целите си. Готови ли сте да започнем? Нашият разум се състои от два свята: съзнателен и...
Read more

Методи за самовнушение

  В тази статия на кратко ще разгледаме методите на самовнушение. Аз ще ви дам най-действените и ефективни методи за бързо влияние върху подсъзнанието. Визуализация Визуализацията е мислено представяне и преживяване на въображаеми събития. Визуализацията е възможна благодарение на...
Read more

За ускорена реализация на целите...

  Сега ще поговорим за още един фактор за самовнушение, който се нарича вътрешен диалог. За упростяване на изложението и яснота ще обясня върху пример за изкарване на определена сума пари. Парите са за пример, защото, първо, това е най-простият и ясен пример, второ, много хора имат проблеми на...
Read more

За да постигнете успех, трябва....

...да бъдете благодарни за това, което вече имате Благодарността е като афирмация, която е представена в друг вид. Благодарността променя потока на енергията ви. Променя фокуса ви. До сега вие навярно сте се фокусирали върху това, което нямате или върху проблемите си. «Аз нямам това, нямам онова»....
Read more

Афирмациите и как те влияят върху постигането на успех в живота

Днес за никого вече не е тайна, че вие и вашият живот зависят от преобладаващите ви мисли. През главата на човек всеки ден минават около 50-60 хиляди мисли. Много от тези мисли са неосъзнати и нямат никакво влияние върху живота ни. Но 1-5% от мислите ни се повтарят. Именно те са преобладаващи....
Read more

Визуализацията помага...

 ...да видите предстоящия успех първо в разума Визуализацята, или мисленото представяне, е  способността на мозъка да вижда под вид на образи. Визуализацията е най-мощният инструмент за доброволно внушение, което е известно на днешен ден. Мозъкът не може да различи представяните събития...
Read more

Използване на самовнушението за постигане на успех

Самовнушението е процес на осъзнато или неосъзнато въздействие върху подсъзнанието. По-натам, говорейки за самовнушение, ще имам предвид именно осъзнато внушение. С неосъзнато внушение се занимеваме постоянно, и обикновено то е негативно. Но осъзнатото самовнушение играе положителна роля в живота...
Read more

Върху какво се гради успехът

  Всеки строеж, било то къща, висока сграда или небостъргач, стоят върху база, която държи целия строеж. Базата на къща е няколко метра дълбока, високата сграда – до десет мера, небостъгачът – няколко десетки метра. Колкото по-висока и величествената е сградата – толкова по-мощна е...
Read more

Как да станете по-щастливи

  Знаете ли кой е най-големият проблем в света? Бедността Гладът Болестите Замърсяването на околната среда Глобалното затопляне Егоизмът Политиката Войните Материализмът Отсъствието на свобода Пушенето Наркотиците Глупостта Нищо от горепосоченото! Най-големият проблем в света днес е...
Read more

Какво не е успех

  В тази статия ние с вас ще разберем, какво не е успех за да избегнем капаните на лъжливите цели. Много важна забележка: Когато казвам, че това не може да бъде успех, разбирам, че тези неща не могат да бъдат в живота първична цел, върху която се концентрирате. В никакъв случай не твърдя, че...
Read more