99% от мъжете и 80% от жените имат проблем с нея

06/12/2016 22:20

 

Как да повишиш самооценката си?

Работейки с хора, разбирам, че една от главните причини за бедността е слабата самооценка.

Защо хората не вървят по своя път, ако знаят с какво трябва да се занимават в живота, какво им харесва?

Те се съмняват.

Те се страхуват, че няма да успеят.

Страхуват се да излязат от зоната на комфорт.

Страх ги е.

Боят се, че ще изгубят вложеното време, сили, пари и др.

И много-много други причини.

Ако сега покажа на обикновен човек как след един месец да получава 50 000 лв на месец и даже му кажа, какво да прави стъпка по стъпка, как мислиш, ще тръгне ли този човек по предложения път?

95%, че не!

«Как така?», ще попита читателят.

Много лесно.

Ще му покажа пътя на ниво съзнание. Ще напиша план, даже ще пробвам да докажа, че моделът ще работи. Но всичко това на ниво съзнание.

Подсъзнанието на човек е настроено на бедност.

За това подсъзнанието ще намери причини за да отклони предложението. Ето възможни мисли:

- Ами ако не работи?

- Ами ако това е лъжа?

- А какво се иска от мен?

- Защо точно на мен го разказа?

- Нещо тук не е наред.

- Страхувам се, че ще изгубя работата си, а с това няма да излезе нищо.

- Нямам таланти, навици и опит.

- Учих за съвсем друга специалност.

И още няколко десетки различни ограничаващи убеждения.

Т.е. в главата на човек възниква конфликт: една част (съзнанието) ще иска да осъществи плана и да получава 50 000 лв всеки месец, другата част (подсъзнанието) ще се съпротивлява. Очевидно подсъзнанието е много по-силно, защото са малко шансовете, че човек ще помръдне от място.

Откъде знам всичко това?

Работя персонално с хора и виждам, как се съпротивляват. Аз много по-рано отколкото самия човек, виждам пътя му, и ми се налага го да убеждавам да тръгне по този път, защото той се съпотивлява и се страхува. Особено това се случва тогава, когато човек не е готов.

А сега искам да ти разкажа за един много лесен начин как да повишиш самооценката си.

Навярно си чувал, че трябва да водиш дневник на победите и всеки ден да записваш 5 свои победи. Ще си кажа честно, аз никога не съм го правила. Не ми стигаше дисциплина. Като си помисля колкото имам да правя всеки ден, ми става лошо. Аз обичам да правя нещо веднъж, но така, че веднага да настъпи промяна, а не да правя нещо всеки ден. Разбира се, има неща, които правя всеки ден, например: спорт, концентрации, медитации, но не повече.

За това точно сега ще ти разкажа друг начин, как да работиш със списъка с победи. Ти го правиш веднъж и гарантирано самооценката ти ще възрастне значително.

Вземи лист хартия и химикалка или можеш да го пишеш на компютъра.

Напиши 10 свои големи победи. За мързеливите може и 5. А изобщо, колкото повече напишеш, толкова по-добре. Няма ограничения.

Когато завършиш, прочети списъка и го препиши по ред от най-значимите до най-малко значимите.

Защо човек губи собствената си самооценка?

Той прекалено се фокусира върху неуспехите и забравя за победите.

Където е фокусът там е енергията. Където е енергията – там е създаването.

Нашата задача е да преместиме фокуса върху победите вместо върху неуспехите.

Сега вземи тези 10 или 5 свои големи победи.

Една по една си спомни всяка от тях.

Когато си спомняш във въображението си увеличи силата на чувствата и емоциите си. Трябва да върнеш яркостта на победите си.

За да разбереш, за какво говоря: помисли сега за най-големия си неуспех в живота... Как се чувстваш?

А сега помисли за най-голямата победа в живота... Как се чувстваш сега?

Показах ти пример за промяната на настроението в кратък промежутък от време.

В дългосрочна перспектива състоянието и самооценката зависят от това, върху какво повече се концентрираш в живота. Ако си отделял повече внимание на неуспехите си (а точно така ни учеха в училище), тогава, очевидно твоите неуспехи в паметта ти са значително по-ярки от победите. И не е важен размерът на победите ти, неуспехите в паметта са по-ярки. Колкото повече мислиш за нещо, толкова повече енергия влагаш в това събитие, и толкова по-ярко е то в паметта ти.

Когато гледаш небето, ти виждаш различни звезди: някои големи, други по-малки, някои ярки, други едва се виждат. Та така, в главата ни става същото. Това, за което си мислиш повече, става ярко. Това, за което практически не мислиш, губи яркостта си. И често се случва, че най-голямата ти победа в живота едва-едва свети. А неуспехите, даже най-малките – са много-много ярки!

Аз често наблюдавам хората. Виждам едни хора много щастливи, въпреки, че ако погледна живота им, там има малко щастие. Гледам други – те са много богати, те изглежда имат всичко, те са нещастни. Въпросът е в това, какво мисят щастливите за това, кое е хубаво. Нещастните, имайки много, мислят за това, което е лошо.

Как да повишиш самооценката?

Разбираш ли ти, че всичко зависи от концентрацията? Ето за това те моля, върни яркостта на победите си.

Трябва всяка победа в паметта ти да засияе максимално ярко.

Измисли един много ярък образ за всяка своя победа. За някои победи е много лесно да се измисли образ или той е вече готов. За други победи, по-абстрактни, е по-трудно да се измисли образ.

Например, може би за една от победите си ти би написал: «щастливо семейство».

Тук всичко е лесно: ти си представяш картинка със своето семейство, когато всички сте щастливи. Ето, образът е вече готов.

А пък за такава победа е много по-сложно да се измисли образ: «Повишиха ме на директор».

Въпреки че всичко зависи от въображението ти. Ще кажа честно, че за всички, даже най-невероятните събития, може да се измислят образи. В този случай може да си представиш собствения си кабинет с голяма маса и черно кожено кресло и себе си в това кресло.

След като образът е готов ти трябва да придадеш на този образ яркост. Яркостта може да се придава с помощта на емоции и чувства. Когато си представиш образа на щастливо семейство, просто почувствай щастието си, почувствай щастието на съпруга/та си, радостта на децата.

В примера с повишението ти можеш да си представиш как седиш в креслото, вдигаш си ръцете нагоре, затваряш си очите и наум казваш: «УРА!». Запомни чувствата, които усещаш.

И по този начин трябва да обработиш всеки образ и да му придадеш сила.

Образите на победите ще станат ярки и самооценката ти ще се вдигне!

Ще съм ти признателна, ако споделиш с приятели.