Ако искате да постигнете успех, трябва да решите да го направите

14/01/2018 09:31

Какво е това решение? Това, което преобразува идеята в реалност.

Как да вземете правилно решение? Решението е определено състояние на ума, когато приемате идеята и преминавате към процеса на реализацията й. Или обратното, отхвърляте идеята и забравяте за нея. Решението определя дали мисълта ще живее в мислите ни, разбирате ли защо решенията са толкова важни. Именно позитивните решения (приемането на идеята) променя живота ни в по-добра или по-лоша посока. Негативните решения (отхвърлянето на идеята) не променят живота  ни в никакъв случай. Какво ще се промени в живота ви, ако ви предложат работа с много по-добра заплата, а вие се откажете от нея в сила на определени обстоятелства? Нищо няма да се промени. Всичко ще остане както е било! А пък ако приемете предложението, все нещо ще се промени. Позитивните решения са начало на промените. За това те са толкова важни. След решението следват действия, които ще променят живота ви. Не, не мислите ще променят живота ви, а именно действията. Идеята без действие няма никакъв смисъл. Тя така и остава идея докато не я реализира някой друг.

Какво е това решение? Подобно на всички действия в живота ви, вярата в успеха са решения. Всяко постижение било то малко или голямо започва от решение. Ако чуете «Реших», то сте на път в посока към захващащ и продуктивен живот. Когато решите да направите нещо с живота си, той ще се промени. Успехът не е случайност. Успехът е решение, това, което вземете днес. Успехът винаги следва след решението. Ако искате да постигнете успех, трябва да решите къде искате да стигнете, за да може разумът ви да разбере какво искате. Решете да постигнете това на всяка цена.

Нерешителността и последствията й.

Вие вземате решения осъзнато и неосъзнато. Отказът от вземане на решение е форма на вземане на решение. Има много нерешителни хора, и вие сте забелязали, че в живота си те нищо не са постигнали. Нерешителността парализира потока на вярата ви, а за вярата е необходимо решение, за да може да работи. Вярата без действия е мъртва, а без решения няма действия. Вярата довежда идеята ви в реалността. Веригата може да се представи по следния начин:

Идея – решене да се реализира идеята – вяра – идеята става реалност.

Съдбата ви не е въпрос на шанс: това е въпрос на избор. Много хора виждат целта в живота, но никога не се захващат за реализацията й. Между хората съществува много голяма разлика в силата на решителността им.  Нерешителният човек е нестабилен във всички свои начинания. Има гарантиран начин как да не постигнете успех в живота – да бъдете нерешителен. Нерешителните хора се страхуват да вземат неправилно решение, за това никога няма да вземат и правилно решение. Всички успешни хора умеят да вземат решения бързо и незабавно да ги променят, а всички неудачници се бавят с вземането на решение и са склонни често да ги променят. Не, не разбирайте, че казвам, че успешните хора винаги вземат правилни решения. Изобщо не, те грешат много по-често от неудачниците, но за това те са толкова успешни. Как да вземете правилно решение. Колкото повече неправилни решения вземете, толкова повече правилни ще вземете. Искам да кажа, че първо трябва да се научите да вземате решения, и само след това ще се научите да вземате правилни решения. Посрещайте проблемите и възможностите в живота си с твърдо решение, защото най-нещастните хора, които познаваме са тези, които никога не могат да вземат каквото и да е решение.

В книгата си «Мисли и Богатей» Наполеон Хил пише, че изследвайки съдбите на повече от двадесет и пет хиляди души, които са претърпели неуспех на пътя си се изяснило, че списъкът на най-разпространените причини за неуспех възглавява нерешителността. Има над какво да се замислим.