Бързо постигане на целите – нов подход

08/01/2018 08:10

 

Целият ни живот се състои от постижения. Всеки човек се стреми към това да постигне някакви резултати в живота, бързо да постигне целта си. Някой се стреми към признание, друг към пари, трети към слава. Всеки има своя цел, но така или иначе човек се стреми към нещо. Няма да разглеждам тези категории хора, които не се стремят към нищо. Смятам, че животът им вече е приключил. Човек живее до тогава, докато е «жива» душата му. Когато тя бездейства – бавно «умира». Разбира се, образно казано.

Но хайде да погледнем как хората подхождат към осъществяването на целите. Те се опитват да постигнат всичко това със собствени сили или с помощта на други хора. Смятам такъв подход за неефективен. И ето защо: човек е само капка в океана на енергията. Той не е способен да повлияе на самия океан, т.е. на Вселената. Но ето на какво е способен – да разреши на Вселената да повлияе на неговия живот. Т.е. какво искам да кажа. Хората постигат цели, поставят си нови цели, но едва ли се замислят, че не те са постигнали целите си, а Вселената ги е реализирала. Хората са изпълнили съвсем незначителна част. Ако Вселената е против целта ви (по някакви причини законите на Вселената ще работят срещу вас) – вие сте обречени на провал! И няма какво да се прави.

Методът, който ще предложа, смятам за много по-ефективен за реализация на целите ви.

Същността му е в това, да пренесете фокуса на реализацията на целите от себе си върху Вселената. Не, това в никакъв случай не означава, че прехвърляте отговорността за живота си. Обратното, ще придобиете още по-голяма отговорност, защото сега започвате осъзнато да въздействате върху Вселената.

Мисля, че на днешен ден вече знаете за съзнателния и подсъзнателния разум. Сега ще пренесем фокуса от съзнателния свят към подсъзнателния.

Разбирате ли как се осъществява целта ви? Когато на подсъзнателно ниво целта ви се закрепя се предава за реализация на Вселената, и тя вече измисля как бързо да се постигне целта – начин за осъществяването й в реалността.

Главната ни задача е в работата върху подсъзнанието ни. Само то и душата «общуват» с Вселената. Нашият съзнателен разум няма такава привилегия. Мисля, че това става защото съзнанието на човек е много нестабилно и променливо. Вселената би стигнала до крах, ако в нея цареше такъв хаос като в главите ни. И така, предвид че подсъзнанието ни «общува» с Вселената, ние трябва да направим така че подсъзнанието да «предава» на Вселената информацията за това, че сме постигнали целта си. Тогава Вселената в много скоро време ще се пренастрои така, че целта ни вече ще е реализирана. Разбира се, това няма да стане за миг, ще се наложи да преодолеете огромна работа, но самата Вселена ще ви води, за това можете да бъдете сигурни, че целта ще бъде постигната.

Ето веригата на връзката:

съзнание – подсъзнание – Вселена – реалност

От цялата тази верига вие контролирате само съзнанието.

Какво трябва да направите за да постигате целите по-бързо:

Не трябва да постигате целите, трябва да убедите подсъзнанието, че целта е вече постигната. Помнете, че разумът не различава реалните събития от въображаемите.

Цялата ви работа е само в това, да убедите подсъзнанието.

Да изпълните определена работа във физическата реалност (трябва да вярвате, че целта се реализира. Вярата много силно влияе върху подсъзнанието).

Работа на външно (съзнателно) ниво – това, което правим в реалността ни. Ние търсим начини, как да реализираме целта ни и когато намираме начим правим всичко, което трябва за да се реализира целта.

Работа на вътрешно (подсъзнателно) ниво – това, което мислим и чувстваме по отношение към целта си.

Осъзнато изпълнявайки тези 2 типа работа, вие много по-бързо ще постигнете целите, отколкото тези, които правят едно от двете.

Тези, които с всички сили работят на физическо ниво, т.е. се опитват да накарат Вселената да реализират мечтите им, влизат в капана на ниво подсъзнание. Колкото по-силно се опитвате да постигнете каквато и да е цел, толкова по-силно излъчвате във Вселената енергия на нямане на целта ви.

Тези, които само медитират и се опитват да си внушат, че целта им е постигната, влизат в капана на съзнателно ниво. На човек му липсва вярата в постигането на целта. А без вяра няма да успеете да убедите подсъзнанието. Физическата реалност е инертна и е нужна определена работа, за да я трансформирате на тази, която искате.

Нужна е работа на двете нива. Но еднозначно за да постигнете бързо целта, работата на подсъзнателно ниво е по-важна.