Добрите цели помагат по-бързо да постигнем успех

24/12/2017 10:35

 

- Целите трябва да бъдат големи

Целите могат да бъдат ефективни само в случай, че са големи. Иска се голяма цел за да породи ентусиазъм и въодушевление, които са нужни за постигане на подлинни цели. Въодушевлението идва само тогава, когато действате на максимум, а това може да стане само при наличието на надлежащи цели. Малките цели не съдържат величието, за да накарат човек да започне да действа и да продължи пътя, минавайки препятствията. Дребните цели не довеждат мозъка до състояние на въодушевление, тъй като няма нищо въодушевяващо в това да се окажеш посредственост. Човек е готов да се бори за това, което по коренен начин ще промени живота му в по-добра посока, въпреки че това ще заеме достатъчно много време.

Всеки път, когато на пътя му застава проблем от голям мащаб, която закрива целта, човек престава да се стреми да я постигне. За това си поставяйте големи цели, за нито един проблем да не може да скрие целта ви от полезрението. Всеки път, когато на пътя се появява проблем, човек неосъзнато оценява размерите на наградата, която ще получи в резултат. Това става чрез мислено пренасяне в ситуация, когато целта е постигната. Ако наградата е по-голяма, човек преодолява проблема и продължава напред. Ако наградата не е достатъчна, тогава проблема взима връх. И забележете, че това решение се взема чисто емоционално, логиката няма да е в състояние да помогне. Големите цели предизвикват много повече емоции, които дават сили да вървим напред.

Поставете си голяма цел, в която сте готови да повярвате, понеже вярата определя реализацията й. Ако целта е дотолкова велика и нереалистична, че не сте в състояние да повярвате в нея, вие ще се предадете веднага, може би даже без да започнете да действате. Вярата е много мощна сила, а ако добавите още голяма цел, то няма да се намери такъв проблем, който ще е в състояние да ви спре. Голямата цел е по-лесно да се види, по-лесно запълва разума ви, отколкото малката. Тя съдържа много енергия в себе си, което ще ви даде сили да се борите с проблемите. Те сами по себе си са нищо докато не им обръщате внимание.

 - Целите трябва да са ясни и конкретни

Независимо с какви ресурси на мощ, талант или енергия разполагате, никога няма да постигнете всичко, което гарантират способностите ви, ако не ги накарате да работят и не се концентрирате върху конкретна цел, през цялото време оставайки насочени към тази цел. Мозъкът мисли с образи, и ако той неможе да си я представи под вид на конкретен образ, в резултат няма да възникнат никакви емоции. А няма ли емоции – няма действия. Само ясни картини могат да предизвикат емоции. За това не е достатъчно да кажете «Искам да имам много пари». Мозъкът не знае колко е това «много».

А сега кажете: «Искам да имам 200 000 евро годишно». Той не само ще ви нарисува тази сума във въображението, но още ще нарисува предметите, които можете да притежавате, изкарвайки такива пари. Тези предмети ще предизвикат в мозъка конкретни образи, и във вас ще възникнат емоции. Може би в началото ще изберете неподходящ начин за постижението на целта си, но важното е тя да не изчезва от погледа ви. Рано или късно ще я реализирате. Ясността на целта концентрира вниманието на разума върху определени цели не му дава да блуждае из проблемите, които срещате на пътя си.

- Целите трябва да са оформени в позитивен ключ

Всяка цел трябва да бъде оформена позитивно. Негативно оформяне не се допуска, защото се възприема от подсъзнанието обратното, не така, както мислим. Не подсъзнателно ниво «да не изгубя», означава да изгубя, «да не закъснея» означава да закъснея. Главната дума в изречението е «да изгубя», следователно, подсъзнанието я реализира. Няма никакво значение, че там стои частицата «не», смисълът на изречението остава негативен. Вие сте концентрирани върху поражението. Да си поставите цел «да не изгубя» и «да изгубя» е едно и също. Така че оформете целта «аз спечелих». Разумът мисли чрез образи. Думата «губя» без значение от контекста предизвиква негативен образ. Думата «победих» предизвиква винаги положителен образ!

Ако не вярвате – проверете. Когато ви казват  «Не прави така», първата ви реакция е да го правите още по-често. Оформяйте целите положително.

- Целите трябва да имат времеви рамки

Единствената разлика между целта и мечтата са времевите рамки, т.е. за всяка цял има дата за осъществяването й. Датата има чисто психологически характери. Когато имате назначена среща за 12:00 вие ще дойдете на местоназначението между 11:50 до 12:30. Да, може би ще закъснеете, но въпреки това ще дойдете. А ако нямате назначена среща, 100% няма да дойдете. Същото е и с целта. Може би ще закъснеете, но това няма значение, нали сте стигнали до целта! В никакъв случай не мислете да се разочаровате относно това, че не сте успели на време. Просто пренесете датата за изпълнение за по-късно. И продължете пътя. Това е много важен психологически момент. Хората се страхуват да си поставят цели, защото се страхуват да не ги реализират навреме. Това е най-голямата грешка. Винаги на време ще реализирате целта, ако я поставите достатъчно количество пъти. Несъществуват нереални цели, съществуват нереални дати. За това смело си поставяйте цели. Просто на никого не казвайте за целите си, и няма да ви е страх да не постигнете целта навреме.

- Целите трябва да са ежедневни

След като сте определили мечтата, разбили сте я на по-малки участъци – цели – дойде време да започнете да действате. И трябва да действате всеки ден. Ако нямате ежедневни цели, вие влизате в определението фантазьор. Сами по себе си целите нищо не струват. Целта без вяра е нищо. Само с действие може да поддържате вярата на ниво достатъчно за да стане мечтата реалност. Тъкмо всекидневните цели ще ви накарат да работите, работата ще поддържа вярата, а с помощта на вярата мечтите ви ще се реализират. Без всекидневни цели, нищо няма да стане.

И така, отговорът на въпроса: какви цели да си поставяме – големи цели! Големите цели са дългосрочни, и времето за постигането им се колебае от една до 15 години. 15 години са много голям срок, и ако мислите колко за това време трябва да преодолеете препятствия, по-скоро няма да стигнете. Тук са ви нужни всекидневни цели. Как да минете 100 км? Стъпка по стъпка. Така и тук, в ума си държите голямата си цел, а се концентрирате върху изпълняването на целите за днес. Те са малки, за постигането им са нужни по-малко време и сили. Така ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, и ще постигнете целите си. Даже няма да забележите как ще стане. Принципът на постигнането на целта «стъпка по стъпка» е много мощно средство.