Друг поглед върху "кризата"

16/01/2017 09:35

 

Сега говорят само за кризи..

И във въздуха витае много негативна енергия. Паника, страх, тревога...

Ще съм честна с теб: мен също ме задява тази негативна енергия и се налага още повече сили да прилагам, за да се задържа в добро състояние.

Искам малко да те успокоя и да ти помогна да погледнеш на кризата по друг начин.

Първото, което е важно да разбереш е, че кризата е естественото състояние за всеки цикъл.

Има подеми и спадове! Без спадове не би имало и подеми!

Но! Има и лична криза и криза в държавата!

Как мислиш, коя криза е по-лоша?

Личната криза е много по-лоша от всяка друга криза!

А сега се приготви да чуеш за повратната точка: криза в държавата  изобщо не означава твоя лична криза! (въпреки че повечето хора влизат в лична криза заради криза в държавата)

В японския език йероглифът, означаващ думата «криза» се състои от два йероглива, които означават «проблем» и «възможност».

Каква ще се окаже кризата за теб – избираш ти!

Сега е времето да се промениш! Енергията се променя!

По себе си усещам, как старите модели на мислене, които преди даваха резултат, сега вече не дават резултат. За това пък новите модели на мислене, които пореди не съм използвала започнаха да дават прекрасен резултат.

Кризата е време за промени!

Да, разумът ни ненавижда промените. Промените ни карат да излизаме от зоната на комфорт.

Обикновените хора започват  да се оплакват, да обвиняват. Те влизат в негативно състояние и лична криза. А личната криза води до влошаване на живота.

А някой през това време расте и се вдига!

Каквото и да е времето, законите на Вселената никой не е отменял.

И един от законите гласи: «Според вярата ти да бъде!»

Това, в което вярваш, определя резултата!

И проблемата с кризата не е в самата криза, а в това, че хората сами си внушават «лоши времена». Да, и аз така правих, защото вярвах, че кризата е спадане.

Повярвай, че сега настъпват нови прекрасни времена.

Започни да търсиш възможности!

Какво хубаво има в кризата?

По време на промените, едни възможности се затварят и се появяват други. Много жалко ако тези възможности, които си използвал, се затварят. Означава, че е дошло времето да търсиш нови възможности. Вярвам, че ще се справиш!

По-сложно е да се накараш да повярваш в това, в което разумът не е свикнал да вярва. По-сложно е да вземеш контрол над мислите и чувствата си.

Има време за сеене и има време за жътва.

Та ето – кризата е време да сееш!

С тази статия искам да ти кажа една проста мисъл: «Кризата означава възможност!»

Разбирам, че някои читатели отново ще започнат да се оплакват: «Какви възможности има тук?», «Беше зле, а сега изобщо е непоносимо» и т.н.

На «негативните» винаги зле им се живее. Те пребивават в хронична лична криза. Но аз вярвам, че някога те ще повярват в щастието и радостта и ще започнат да се занимават с личностен растеж – това е работа над себе си! И това далеч не е най-простата работа!»

 

Какво хубаво има в кризата?

- Кризата стана учител за мен! Тя ме учи!

- Огромен личностен растеж и развитие! Закалява се характерът.

- Придобивам огромен опит и мъдрост!

- Големи нови възможности

- Придобивам нов начин на мислене

- Възможност да разбера правилно ли вървя в живота (ако не, по време на кризата Вселената ще ме накара да променя това)

- Възможност да преосмислиш някои свои действия и целия живота

- Кризата проявява същността на много хора и неща

 

Кризата е превратно време!

Някой по пътя към успеха обръща в посока към неуспех.

 Някой по пътя към бедността започва още по-стремително да тича към бедността и нещастието.

И само единици обръщат/ускоряват  в посока към успеха. Но успехът им ще е грандиозен!

 

Всичко зависи от това, на къде гледаш!

На къде си струва да гледаш?

По време на кризата море от негатив витае във въздуха. Този негатив, като фуния, засмуква всички наоколо, който не е достатъчно силен. За това се дръж. Бъди по-фокусиран! Много внимателно гледай целите и мечтите си! Сега трябва да им отделяш много повече внимание, отколкото преди.

Лично аз сега много повече врем отделям за концентрации, медитации и мечти, за да държа уверено курса към растеж.

Във всяко време растежът е възможен само благодарение на целите и мечтите. А по време на кризата, когато на пазара има «спад», трябва още повече да мечтаеш и да вярваш!

Моите препоръки:

- прави «чисти» медитации. Т.е. 10 минути просто се фокусирай върху дишането и смятай вдишванията и издишванията, за да може напълно да възстановиш потока от мисли. Сега мислите играят срещу теб. Колкото повече мислиш, толкова по-бързо падаш.

- много повече време отделяй за настройване за успех, щастие и богатство (светът около теб те засмуква във фунията на нещатстието и бедността)

- спортувай! Спортът засилва енергията. За това, убеди се, че си на позитив, за да усилваш съзидателната енергия

- заеми се сериозно с личностен растеж (започни сериозно да инвестираш в образованието си)! В идеалния вариант намери свой наставник, който ще те поддържа в добро състояние.

 

Аз вярвам в теб!

Вярвам, че ще се справиш!

Всичко ще е прекрасно и всичко ще излезе!

Довери се на Вселената! Вселената ще се погрижи за теб!

И моля те, даже ако ти е тежко, все едно обичай и бъди благодарен!

Вселената винаги ще помогне!

А сега те моля да вземеш решение.

Аз, Име, Фамилия, си обещавам максимално да пребивавам в енергията на изобилие и щастие и да се оградя от всякакъв негатив.