Едно чувство, което ще промени всичко!

04/12/2016 18:30

 

 

Когато растях, оставах с впечатлението, че бъзнесът са само пари. Важното в бизнеса са парите и всичко в бизнеса е свързано с пари. И сега, когато имам свой бизнес, продължавам да наблюдавам бизнесмени, за които бизнеса са само парите. И на лицето на такива хора отсъства радостта и щастието. Признавам, започнах с бизнеса също заради парите. Но после открих за себе си нещо по-голямо.

Бизнесът може да носи много повече удоволствие и кеф, когато си концентриран върху създаването на ценности и качествено обслужване на другите хора, отколкото върху изкарването на пари.

Не знам за теб, но аз получавам много повече щастие, което виждам щастливи хора, на които съм помогнала. Когато виждам, че другите хора получават резултати и животът им се променя в по-добра посока, аз получавам много повече щастие, отколкото когато получавам пари.

Парите са средство за постигане на определени цели. Парите не са самоцел.

И в момента, когато ти променяш фокуса от парите върху другите хора, ти ставаш просветен бизнесмен.

Другите хора (клиентите) чувстват как собственикът се отнася към бизнеса си. Дали обича хората или не. И как мислиш, от кого хората ще искат да купуват: от този, който мисли само за пари, или от този, който обича клиентите си и се стреми да им помогне и по най-добрия начин да удовлетвори потребностите им? Любовта – ето какво е важно в бизнеса! Любов и бизнес – наистина ли мислиш, че това са несъвместими понятия?

Обичай хората. Обичай клиентите си. Когато те купуват от теб, те ти оставят частица от себе си, частичка от своята енергия. Какво са парите? Парите са енергия. Те ти дават енергия.

Хората имат нужда от любов и грижа. Давай им тази любов и грижа и те ще бъдат с теб. Те ще станат твои постоянни клиенти и ще те препоръчват на всички наоколо. Подари им най-ценното, което има в теб. Създай свой бизнес с любов, направи така, че всяка частица от бизнеса ти да бъде напоена с любов. Хората ще го почувстват и ще бъдат с теб. Ето кое е важно в бизнеса.

Любовта е най-голямата сила на земята.

Отдавайки любов ти ще получаваш любов.

Глупаво е да не използваш най-силната съставяща за построяване на бизнеса си. 

Някои ще кажат: «да, аз познавам такива бизнесмени, които возят пари с камиони, и те не само, че не обичат хората, те ги ненавиждат. Как да разбираме това?

Знаеш ли, финансите са само една от сферите в живота. Освен финансите има и други сфери, в това число самореализацията, отношенията, семейството. Парите са само външната им проява. Не знаш какво се случва в душата на тези хора. Пред хората те могат да си слагат маска и да ти се струва, че всичко е наред, но не знаеш какво се случва, когато останат сами.

 Любовта е необходимата съставка за щастие.

Без любов човек не може да бъде щастлив. И колкото повече лювов има в живота на човек, толкова е по-щастлив.

Живей с любов, създавай любов.

Обичай хората!