Учените изяснили къде в човек се крие съвестта

27/10/2014 16:42


Учените от Оксфордския университет на правили съвършено уникално откритие. Сравнявайки снимки на предната фронтална зона на кората на мозъка на човек и макак, специалистите намерили област, която отговаря за съвестта.

Както успяха да изяснят учените, тази особеност имат само хората. Макаките нямат определена част от мозъка, която отговаря за съвестта. До това заключение учените стигнали, след като сравнили снимките на хора и примати, намирайки в тях редица разлики. В това изследване взели участие 25 жени и мъже. Изследванията на специалистите показали, че у макака и хората се различава 12 сектор на кората на главния мозък. Именно там, както предполагат учените, се намира топкообразно сгъстяване на нервната тъкан, който помага да на хората да различат доброто от лошото, нравствените постъпки от безнравствените.
Също така специалистите успяли да установят, че не само у макака отсъства това сгъстяване, но и всяко друго животно. В този план човек е уникален. Впрочем, тази нервна тъкан, която се нарича "боков полюс" при човека е с много малки размери.