Голяма заблуда, която води до бедност...

06/01/2017 10:28

 

В тази статия искам да поговоря с теб за знанията и искам да развея голяма-голяма илюзия относно това, че «знанието е сила».

Знанията са само потенциална сила!

Знанията стават сила, когато се превръщат в опит!

Знания + Действия = Опит

Опитът може да бъде успешен и неуспешен (позитивен и негативен). Във всички случаи и в единия и другия вариант - опитът е сила!

Знанията, които остават само знания се превръщат в «боклук». И този боклук само пречи на човек.

Да знаеш пътя и да минеш пътя са две големи разлики!

Нека в живота си ти да гониш опита, а не  знанията!

Как да получиш знания?

Прочиташ книга – получаваш знания.

Как да получиш опит?

Ако приложиш знанията в живота, ще получиш опит.

Знаеш ли защо хората така охотно се стремят към знания, но така неохотно към опит?

Опитът може да разочарова. И опитът може да боли.

Но само опитът ще донесе щастие и богатство в живота ти.

Да знаеш как да бъдеш щастлив и да бъдеш щастлив са две абсолютно различни неща!

Защо опитът има такава сила?

Защото опитът минава през всяка клетка на човек: през мозъка, през чувствата, през нервната система. Знанията са само през главата. А нашият живот управляват чувствата и емоциите. Подсъзнанието се програмира от чувствата и емоциите.

Ако хората с такава охота биха получавали опит, с каквато поглъщат тонове знания, те вече биха били богати и щастливи.

Когато учих в училище и университета, обожавах лекциите! Нищо не трябва да  правиш! Само слушай и пиши.

Но аз не обичах практическите уроци, защото трябва да се отговаря, да се излиза пред дъската. И аз много се страхувах от контролни и изпити!

Навярно и при теб е било така.

Но на лекциите аз научих малко. Практически нищо. На практическите аз научих много и разбирах предмета. А когато излизах пред дъската, запомнях задачата за много дълго!

А в какво е разликата?

Разликата е само в чувстватата и емоциите. Информацията почти по никакъв начин не задява чувствата и емоциите, за това животът почти не се променя. Когато нещо задява чувствата и емоциите и ти правиш изводи животът се променя!

Ето модела на неудачника: знания-знания-знания

Ето модела на успешния човек: действия-действия-действия

Знаеш ли защо хората, които посещават тренинги получават резултати?

Защото тренингът подразбира действия! Хората действат благодарение на тренингите. То ест те получават опит!

Самата дума «тренинг» (от английски “training”, където коренът “train»  изначава «тренирам»)

Тренирай всеки ден!

Всеки ден прави това, от каквото се страхуваш. Поставяй си цели и върви към тях! Греши, падай, ставай – действай! Прави изводи, действай – постигай! Ето това е истински живот! И така е организиран животът.

А с какво си свикнал ти?

- Да получаваш знания?

- Да действаш?

Само честно избери едно от двете!

Не трябва да се лъжеш и да казваш «и едното и другото».

Признай си честно!

Знанията не довеждат до резултат.

Действията – да!

Колкото повече излезеш от зоната на комфорт, толкова повече ще научиш!

От какво се страхуваш?

Напиши списък!

А сега напиши кога ще направиш всичко от този списък. Гарантирам ти, че балгодарение на това ще се научиш много повече, отколкото прочитайки море от литература. И за действия ще отделиш много по-малко време!

Действията се правят бързо!

За това хората на действието преуспяват бързо!

Искам да се решиш да започнеш да действаш!

Направи нещо! Не трябва да знаеш «как». Върви и просто прави нещо за целта/мечтата. Нека да е неправилно, но ти ще продобиеш опит. Следващият път ще го направиш още по-добре. И така действие след действие ще стигнеш към целта и мечтата!

Когато започвах, аз нищо не знаех, аз пробвах! Пробвах цяла година!

Пробвах – неуспех... Трябва да пробвам нещо друго

Пробвах – неуспех... Трябва да пробвам нещо друго

Пробвах – неуспех... Трябва да пробвам нещо друго

Пробвах – неуспех... Трябва да пробвам нещо друго

Пробвах – неуспех... Трябва да пробвам нещо друго

Нова цел

Неуспех....Неуспех...Неуспех.... Успех!

...... 

А после, когато събереш достатъчно опит, теб те чака успех-успех-успех-успех...

За това – напред! Забрави за това, че знанието е сила и знанието е успех.

Опитът се превръща в успех!