Илюзия за реалност

12/02/2017 13:06

 

Хората лесно приемат за реалност това, което всъщност е илюзия за реалност.

Притча за скритото съкровище

Веднъж боговете, събирайки се, решиха да се позабавляват.

- Хайде да вземем нещо от хората?

След дълги размишления решиха да отнемат щастието на хората. Само че къде да го скрият?

Първият казал:

- Хайде да го скрием на върха на най-високата планина в света.

- Не, ние направихме хората силни, някой може да се качи и да го намери, ако го намери един, всички останали ще разберат, къде е щастието, - отговори друг.

- Хайде да го скрием на дъното на морето!

- Не, не забравяй, че хората са любопитни, някой ще направи апарат за подводно плуване и тогава те задължително ще намерят щастието.

- Да го скрием на друга планета, далеч от Земята, - предложил още някой.

- Не, помни, че сме им дали достатъчно ум, някога те ще измислят кораб, за да пътуват из космоса и ще намерят тази планета, и тогава ще придобият щастие.

- Най-възрастният бог, който в продължение на целия разговор мълчал, казал:

- Мисля, че знам къде да скрием щастието.

- Къде?

- Ще го скрием вътре в тях самите, те ще са така заети с търсенето му навън, че няма да им дойде наум да го търсят в себе си.

Боговете се съгласили, и от тогава хората губят целия си живот в търсене на щастието, без да знаят, че то е скрито в тях самите.

 

А сега не само за щастието! Да поговорим за нещо по-дълбоко!

Много хора с очите си виждат външния свят и смятат, че това е реалността! Очите виждат навън и изглежда, че външният свят е единствената реалност, която съществува. Но очите могат да виждат само материалния свят и всичко, което принадлежи на материалния свят. Има неща, които не принадлежат на материалния свят и с очите не може да се видят. Нека вземем за пример щастието. То не принадлежи на материалния свят, за това в него човек никога няма да го намери.

Всички чувства и емоции са вътре в човек! Именно това е вътрешният свят.

Повече от това, ти ще можеш просто по свое собствено желание още сега да усетиш всяко чувство, което искаш. Просто си затвори очите и го направи!

Някой търси щастието в преодоляването на препятствията...

Друг - в изкарването на пари..

Трети в построяването на бизнес и кариера...

Трите варианта горе са мъжки варианти за постигане на щастие.

Жените повече преуспяват в търсенето на щастието.

Те търсят щастие в любовта, в отношенията!

Хората поставят в приоритет материалното в надежда чрез него да получат нематериално.

Например, мислят:

Успехът ще даде щастие

Отношенията ще дадат любов

Парите ще дадат свобода

Но всъщност ние забравихме коя реалност е по-реална, а коя е само илюзия за реалност: външната (материалната) или вътрешната.

Как мислиш, коя?

Всичко е много просто:

Ще донесе ли успехът щастие?

Ще донесат ли отношенията любов?

Ще донесат ли парите свобода?

По-скоро не!

Защото всичко е обратното!

Когато придобиеш щастие, ти ще разбереш как да проявиш творчеството си и това творчество ще ти донесе успех.

Когато ти придобиеш любов, хората ще тръгнат към теб и ти лесно ще намериш спътник в живота.

Когато придобиеш вътрешна свобода, мечтите и целите ще ти помогнат да изкараш пари, за да осъществиш тези мечти и цели.

Когато придобиеш нужното чувство,  материалното е на една ръка!

Изобщо не казвам да отиваш във вътрешния свят, да създадеш своя илюзия и да живееш там. Казвам, че вътрешният свят е по-реален от външния! Навярно, ти отдавна знаеш, че материалният свят е огледало (отражение) на вътрешния свят. И аз съм съгласна с това. Само че ние често забравяме и се включваме само в материалния, забравяйки за истинския свят. И всичко защото с очите виждаме само външния свят. Това е илюзия за реалност.

И за пълно изобилие в живота!

И за това, да бъдеш щастлив, радостен, да живееш в любов и да бъдеш богат, успешен и да живееш в изобилие. Аз от собствен опит се убедих, че пътят към изобилието е вътре, а отвън е именно чрез пътя отвътре! Материалното е следствие на вътрешното.

Всички проблеми, всички ситуации се формират първо вътре в теб, после на ниво енергия се появяват в пространството и само след това ги виждаш в материалната си реалност.

Ако проблема вътре се е родил днес, той може да се прояви в пространството след месец, два,  след половин година, а човек може да го види след три, шест, дванадесет месеца (при всеки случай времето е различно).

Ние практически никога не забелязваме как нещо се ражда отвътре. Ние рядко забелязваме знаците на Вселената.

И даже на първи етап може да игнорираме проблема, даже когато той е точно под носа.

Осъзнатостта е в това да формираш материалната реалност самостоятелно на ниво вътрешна реалност (чувства).

Осъзнатостта означава разбиране на причините за едно или друго събитие в живота! Разбирайки причината, ти можеш да промениш следствието.

Нека дам още един пример! Да вземем ситуацията с парите.

Още в самото детство родителите и обществото залагат в човек определен модел на отношение към парите. И сега (а впрочем и цял живот) човек жене плодовете на този модел! Въпреки че този модел е бил заложен още преди 20-30 години! А човек до сега се чуди, защо на работата, в бизнеса не успява да изкара пари? Защото човек се опитва да промени само външната реалност. Той не гледа вътре. Като в притчата, той търси щастието отвън. Така и човек търси парите отвън, а те са вътре J

Жените мечтаят да създадат прекрасна връзка, но срещат само неподходящи мъже. Защо така се случва? Всичко е защото някога са имали първа неуспешна любов и много болка, вторият мъж ги е оставил, третият е постъпил лошо... и всичко  довежда до това, че вътре е останала много болка и разочарование.

Ето така се формира вътрешната реалност!

И следователно външната.

Какво още търсиш отвън?

Колко време вече го търсиш навън?

Може би е време да променим подхода и да търсим на друго място?

Още веднъж внимателно прочети притчата за щастието!

Тази притча не е само за щастието! В тази притча има много отговори!