Изпълняват ли се желанията ти?

14/12/2016 13:31

 

В новогодишната нощ хората си пожелават желания. И това е прекрасно! Аз също го правя.

Само че в края на годината на много хора се налага да признаят, че желанията им не са се осъществили.

И сега искам накратко да разкажа за това, кои желания се изпълняват лесно, кои тежко, а кои изобщо не се изпълняват, и какво трябва да правиш за да поправиш ситуацията.

Само че преди да започнем да говорим за желанията искам да разбереш някои базови неща.

Има сърце и има разум.

Сърцето е шефа.

Разумът е изпълнителя! Той не е шефът. Но винаги се опитва да бъде такъв!

И това прекрасно му се отдава!

Какви желания се изпълняват лесно?

Предвид, че мозъкът ни е изпълнител, той лесно осъщества ясни и конкретни желания!

Желанието е ясно и конкретно, когато можеш със 100% точност да разбереш, кога е изпълнено, а кога още не.

Когато желанията са ясни и конкретни, мозъкът ни може да построи ясна последователност от действия за изпълняване на това желание. И ще ти остане само да изпълниш тези стъпки.

Ето примери за ясни и конкретни желания:

Да тежиш ХХ кг

Да излезеш на ниво приход: хххххх лв

Да станеш директор (например)

Да отидеш да си починеш на море през лятото

Да се омъжиш (ожениш)

И т.н.

 

Когато желанието не е ясно и конкретно, мозъкът няма да построи ясна последователност за действия.

Например, на 1ви януари ние вдигаме чаша за най-добрата година в живота си.

Разбираш ли ти, какво означава «най-добрата година» в живота ти? По какви параметри трябва да оценяваш качетсвото на годината?

Та ето, желаниято «най-добрата година в живота» трябва много добре да се конкретизира!

А много по-добре е да се разбие това желание на няколко ясни и конкретни желания.

Например, това ще е най-добрата година в живота ми, ако разбера предназначението си, ако отида да работя според предназначението си, започна да изкарвам пари, благодарение на предназначението си, изляза на ниво доходи хх ххх лв, срещна любимия човек, когото ще обичам и той ще ме обича, отидем на почивка в... – това беше моя мечта,  през тази година аз активно спортувам (5 пъти седмично), събуждам се сутрин преди 6 ч...

Ето още примери за неясни желания:

Да стана по-щастлив,

Да стана по-богат,

Да изкарвам повече,

Да си почина хубаво,

Да отслабна,

Да започна нов живот,

И т.н.

 

Тези желания не са ясни, защото не можеш със 100% точност да кажеш, кога това желание е изпълнено, а кога не. Ти даже не знаеш, къде се намираш в план осъществяване на това желание.

Такива желания мозъка забравя много бързо (1-2 седмици).

Не е учудващо, че те не се изпълняват.

Разбери, моля те, че мозъкът оперира само с логика. А логиката е конкретна.

Колкото по-конкретно е желанието, толкова е по-лесно да се изпълни.

Сложните и неясни желания трябва да се упростят докато станат ясни.

Нека ти покажа с пример, как неясното желание да се превърне в ясно.

Ето едно много сложно желание: «да стана по-щастлива».

«Сложно» не в план на осъществяване, а в разбиране от мозъка.

За да го упростим, трябва да зададем няколко въпроса и да отговорим на тях. За всеки отделен случай въпросите могат да са различни.

Но нека анализираме този конкретен пример: (изгагам само пример, отговорите ти могат да са други, и разбира се, ще са много повече).

Какво означава «да станеш по-щастлив»?

Да станеш по-щастлив означава

- повече да се усмихваш

- повече да си почиваш

- повече време да отделяш за себе си

- повече да се радваш на живота

----

Както виждаш, подредих понятието «да станеш по-щастлив».  То стана  много по-лесно, но все пак не са до край ясни новите задачи.

Колко повече  да се усмихвам?

10 мин сутрин просто да се усмихвам на себе си в огледалото!

Това създава навик, който ще те накара да се усмихваш и в продължение на деня.

Колко  «повече да си почивам»?

4 часа на ден! Аз си почивам, когато спортувам, чета, слушам любимата музика, гледам филми... (всеки има своето разбиране за думата «почивам»).

Какво означава «повече време да отделям за себе си»?

Това означава 1 час на ден да правя това, което обичам повече от всичко. Например, плуване, почивка във ваната, грижа за тялото...

Какво означава повече да се радвам на живота?

Това означава:

- да благодаря за всички успехи в продължение на деня, даже за най-малките

- сутрин да танцувам

- да слушам любимата музика...

И ето чак сега написах какво значи да «бъда щастлива»! Сега гледайки списъка по-горе, ти виждаш редица конкретни действия, които ще те направят по-щастлив! И за да станеш по-щастлив трябва просто да изпълняваш списъка, който набелязах по-горе.

«10 минути сутрин просто да се усмихвам на себе си в огледалото!» – е много ясно и конкретно действие.

«4 часа на ден да си почивам» - предвид какво написах по-горе, какво значи думата «почивам», сега това е ясна и конкретна задача.

Помниш ли как на уроците по чужд език, когато четохме текст и се сблъсквахме с неясна дума, ни  казваха ни да видим в речника какво означава тя. Тук е същото, само че трябва да конкретизираме не съвсем ясни за мозъка думи.

Ако желанието не влеье след себе си някакви действия, то няма да се изпълни!

(някои желания и без това се изпълняват, но са по-скоро изключение от правилата; аз уча на систематичен успех, а не на случаен).

Когато желанието е конкретно и ясно, мозъкът сам бързо рисува стъпка по стъпка стратегия за изпълнението на това желание.

Например, ти казваш: «Искам да заемам длъжност Директор в работата си». Веднага възникват идеи... Това ще работи, а това – не. Ето това е супер, а това - не особено. То ест веднага стартира процеса на създаване на план за действия.

Ако желанието не е ясно, тогава не възниква никаква стратегия. Разбери го, моля те! В този случай ти трябва самостоятелно да седнеш и да изясниш желанието си. Когато човек сам не разбира, какво иска, разбира се, разумът няма да се заеме с изпълняването му.

Хората сами си пожелават неясни желания, а после се оплакват от живота.

Знам със сиурност, че за истински успешните хора обстоятелствата не са важни. Те са способни да създадат това, което искат, въпреки обстоятелствата, даже ако не са благосклонни.

А сега – напред, работи над желанията си!

Конкретизирай  и ги изясни за себе си така, както направих аз в примера! Много ще се радвам, ако в коментар конретизираш 1 желание за да видя, че си разбрал тази статия.