Използване на самовнушението за постигане на успех

06/05/2017 13:31

Самовнушението е процес на осъзнато или неосъзнато въздействие върху подсъзнанието. По-натам, говорейки за самовнушение, ще имам предвид именно осъзнато внушение. С неосъзнато внушение се занимеваме постоянно, и обикновено то е негативно. Но осъзнатото самовнушение играе положителна роля в живота на човек.

Нашият живот представлява отражение на вярванията и убежденията ни. Повечето от тях са формирани не от нас и без наше съгласие. Например, в детството, ако често са ви казвали, че сте неудачник, или че не можете да бъдете богат, защото родителите ви и всичките ви приятели са бедни, то с това подсъзнанието ви по пътя на многократното повтаряне започва да вярва в тази глупост. Проблемът е в това, че подсъзнанието не различава, лоша ли е тази тази мисъл или добра, позитивна или негативна.  То само реализира това, което му дават. И за това, бидейки възрастен, за да можете действително да постигнете успех в живота, вие трябва осъзнато да вселяшате в подсъзнанието противоположна мисъл за това, че сте успешен богат човек. Бидейки възрастен, на вас ще продължават да ви казват, че вие не сте в състояние да постигнете успех, за това вие сами трябва да «храните» подсъзнанието си с конструктивни мисли. Никой друг няма да го направи. Този процес се и нарича самовнушение. Вие избирате какъв искате да бъдете, какво искате да постигнете в живота и започвате ден след ден да вдълбавате в подсъзнанието си тези идеи. Това не е лек процес, но той е достатъчно прост. Основната трудност тук е че това е последователност. Трябва постоянно да «храните» подсъзнанието си с конструктивни идеи, иначе отново ще обрастне с негатив.

Целият проблем е в това, че обществото е основно посредствено, то е разделено по закона на Парето в съотношение приблизително 80/20, т.е. 80% посредствену и само 20% успешни хора. Ако не следим информацията, която се възприема от подсъзнанието ни, то имаме само  1 шанс от 5 да бъдем успешни. Факт е, че посредствените са повече и ние трябва осъзнато да си затваряме очите за да не я виждаме. Самовнушението ни помага да се концентрираме върху успеха, върху хубавото, което заобикаля живота ни, и тогава то ще се умножи.

Светът около нас е само отражение на вътрешния ни свят.

Самовнушението помага да формираме света вътре в нас, което съответно променя външния  свят. В никакъв случай не обратното. Външният свят е огледало на вътрешния. Огледалото само отразява същността. Самовнушението може да я промени, което ще се отрази и върху външното отражение.

Какво прави човек, който не е запознат със самовнушението. Да речем се е случило неприятно, от негова гледна точка събитие. Той се разстройва и започва да мисли «колко е лош този свят, всичко е толкова сложно, пари няма и т.н.». Тези идеи много бързо се възприемат от подсъзнанието, понеже той 100% вярва в тях. И подсъзнанието реализира идиеите му. Резултат: всичко става още по-зле.

Какво прави човек, който използва самовнушение:

- избира какво иска да има какво да постигне

- започва ден след ден да използва самовнушение за реализация на целите си (за методите ще поговорим по-натам)

- да речем се е случило лошо, от негова гледна точка, събитие, той си казва «Вселената по-добре знае, как да постина целта си», нали подсъзнанието ми работи точно в посока постигане на целта.

Човек, така възприемащ събитията, неотклонно се придвижва към целта си, и колкото повече използва самовнушението, толкова по-бързо се придвижва към целта си. Най-трудното е в началото, когато вярата се държи върху голия ентусиазъм. Няма никакви доказателства, че самовнушението работи (чакайте и работете месец, даже 2 и не очаквайте  никакви резултати). Ще ви предупредя, че е възможно влошаване в работата ви (от ваша гледна точка). Бъдете готови, и вярвайте, че вие ще стигнете до целта си. Нали за да създадете успех трябва да разрушите неуспеха. Вие сте свикнали с това, което имате, даже ако имате малко, и за това, всяко излизане от зоната на комфорт ще се възприема негативно. По-натам ще е по-лесно, вие ще намирате идеи как да постигнете целта си, ще се случват парадоксални събития в живота ви и съзнанието само тогава ще започне да вижда, че сте на правилния път. Преди това ще ви се наложи да ходите на сляпо. И бъдете готови.

 Най-вероятно повечето хора са чували нещо за самовнушението и даже много от тях добре знаят как да го използват, а резултати няма. Зщао? Не могат да минат началния период, когато съзнанието още не вижда движения към целта.

Вярата е състояние на ума, което се постига с помощта на твърдения и повтарящи се инструкции, оказващи влияние върху подсъзнанието посредством самовнушение. Вярата е състояние на ума, което при желание може да се развие.

Повторението на убеждения е единственият известен до сега метод за вътрешна вяра.

И така, импулсът на мисълта, която с повтаращо се постоянство въздейства върху подсъзнанието, в края на краищата се възприема, и подсъзнанието действа съгласно този импулс на мисълта, трансформирайки го във физически еквивалент, използвайки при това най-приемливия практически начин.

Този, който е претърпял поражение в живота, който го е завършил в бедност и страдания, сам е виновен за това, понеже е приложил принципа на самовнушението в неговия негативен вариант.

Самовнушението може да ви издигне до недосегаеми висоти или да ви пусне на дъното, в зависимост от това, по какъв начин ще вдигнете «платната» на мислите си. Именно самовнушението ще ви помогне да постигнете успех и вашите мечти. Всяка идея или мисъл може да се засели в разума, връщайки се постоянно към нея. Ето защо вие трябва да записвате главната си цел или конкретни междинни цели и ден след ден да четете тези записки на глас, ясно произнасяйки думите. Това следва да се прави докато произнасяните звуци под вид на вълни не стигнат до подсъзнанието ви. Същността на самовнушението е във формирането на позитивни импулси чрез фиксирането им в писмен вид, запомняне и постоянното им повтаряне докато се превърнат в работен инструмент на подсъзнанието ви.

Човек в края на краищата започва да вярва в убежденията, които сам си внушава, и няма значение верни ли са или не. Ако човек многократно се сблъсква с лъжа, той започва да я приема за истина и ще вярва, че е истина.