Как да повишиш енергията си

03/03/2017 09:27

 

Закон на енергията

От къде да вземеш енергия? Как да станеш енергичен? Единственото, което е постоянно в нашия свят са промените. Но, което е учудващото, хората така се страхуват от промени! Промените са живот. Всичко в света се променя всяка секунда, а човек се страхува от промени.

Страхът е най-мощният блокатор за проявата на енергията ни в света. Без проявяване на енергията, чеовек не може да се самореализира. Страхът ни сдържа, когато искаме да действаме. Страхът не ни позволява да взимаме решения, защото не знаем къде ще ни отведат тези промени.

Вселената е променлива. Всичко се променя. Енергията се взима от движението. Промените са движение. Постоянството не е движение.

Та така, какво да правиш,за да придобиеш все повече и повече енергия с всеки ден?

Нужно ти е всеки ден да се променяш. Всеки ден да правиш това, от което се страхуваш. При всяка възможност да излизаш от зоната на комфорт. Да правиш това, което не си правил.

Когато се движиш, ти се намираш в потока на Вселената. Потокът на Вселената е изобилие, богатство, щастие, хармония, радост. Защо така твърдя? Погледни наоколо: навсякъде, където не се е докоснала ръката на човек цари изобилие, богатство. Да вземем Слънцето. Нима мислиш, че то ограничава топлината, която ни дава. Океанът. Погледни мощта и силата му. И всичко това се проявява с лекота. А цветята на поляната – цветята са толкова, колкото си способен да разгледаш. Изобилие от цветя. Тревата, дърветата растат без да се затрудняват. И забележи, всичко се намира в състояние на промяна. Ден-нощ, лято-зима...

Всичко се променя – промените са единственото, което има. И кажи, моля те, кое е по-хубаво деня или нощта? Кое е по-хубаво лятото или зимата?

Може би, ще отговориш, че денят е по-добър или лятото, но за Вселената всичко това е равнозначно, защото без едното няма да го има другото.

Та защо така се страхуваш и не обичаш «проблемите» (промените)?

Неуспех – успех? Две крайности на едно и също. Без неуспех няма да има и успех. След успеха идва неуспех. Това е проявата на променливостта на света. Успешните щастливи хора са се научили да възприемат неуспеха спокойно, те разбират, че това е част от процеса.

Болката е обратната страна на радостта. Без болка няма да можеш да оцениш радостта. (тук имам предвид психологичната болка: дискомфорт от преодоляването на промените, дискомфорт от преодоляването на себе си, когато правим това, от което се страхуваме)

Когато се случват промени, ние изпитваме болка. Но отново тази болка е реална само в нашата глава.

Та от какво се страхуваш?

Животът на повечето хора се е превърнал в сива действителност. Те толкова се страхуват от болката, че престават да се радват на живота. Когато отсъства една проява, тогава отсъства и друга.

Премахни болката – ще премахнеш радостта. Премахни нощта – ще премахнеш и деня.

Когато избягваш нещо, избагваш и обратната страна на проявата му.

Нашият мозък се страхува от промени. Той ни защитава от промените, защото промените са неизвестност и като следствие опасност. А главната му задача е да ни съхрани.

Всичко в живота е просто.

Ако искаш богатство – вземи решение да бъдеш богат и започни да правиш това, което според теб ще ти донесе богатство. Рано или късно ще станеш богат. Но защо милиони хара са бедни? Защото те дотолкова се страхуват от промени и от неизвестността, че никога не започват. Мозъкът ги държи в клетката на страха. Те оправдават бездействието си с хиляди факти. Но същността остава една – те не действат. Няма движение – няма енергия за промени. Къде да вземеш енергия – в промените и в движението.

Запомни ключовото правилно:

Енергията е в движението. Това е най-главният закон и отговор на въпроса: как да станеш енергичен.

Движението  е промяна.

Не се страхувай от неуспеха, не се страхувай от болката. Всичко се случва и  ти ставаш по-силен. Така става растежа.

Не се ограничавай. Вселената винаги ти дава ситуации, с които ще можеш да се справиш.

Задачата ти е просто да приемеш предизвикателството, къде ще те доведе тази ситуация.

Да, ще те е страх. Но благодарение на Решението ти ще можеш да отидеш там, където те е страх и да преуспееш.

Но това, което със сигурност ти гарантирам – енергията ти значително ще се увеличи. Повече енергия – повече твои идеи ще се превърнат в реалност. Как да станеш енергичен и къде да вземеш енергия?

Енергията се взима от движението!