Как да се изпълняват желанията ти автоматично

21/02/2017 09:38

 

Когато започнах да се занимавам с личностен растеж, най-главният въпрос, който си задавах, беше въпросът: «Как да се изпълняват желанията ми по-бързо?»

От тогава много неща се промениха, в това число и подходът ми към осъществяване на желанията.

Тогава не се замислях за щастието. Желанията стояха на първо място. Материалната реалност беше единствена реалност. И аз вървях по този път продължително време. Да, аз изпълнявах желанията си, но нямаше щастие, радост, напълненост, удовлетвореност. Аз изпълнявах желанията си, но никога не им се радвах. Защо? Нямаше време за радване. Изпълних едни желания, появяваха се други. Едни цели постигах, поставях си други. И така безкрайна гоненица.

Категорията хора, които живеят по подобен начин  лесно се разпознават. Те често казват нещо подобно: «Когато изкарам... тогава ще бъда щастлив», «Когато свърша работата... тогава ще отидем на почивка», «Когато завърша ремонта/купя апартамент, тогава...»

Винаги си казвах: «Когато изкарам Х, тогава ще съм щастлива,ще си почина, ще се заема с връзката си и т.н.»

Т.е .тези хора поставят чувствата в зависимост от материалните неща.

Това е пътят на безкрайната гоненица J

По-късно започнах да забелязвам, че Вселената сама практически без никакви усилия ми даваше някои глобално важни неща. И се замислих.. А нали Вселената е по-мъдра от мен! Най-важното тя ми даде и продължава да ми дава. За много неща даже не съм молила...

Преди мислих, че трябва много силно да искаш и да действаш с все сили за да се изпълнят желанията! Сега разбирам, че трябва да вярваш на Вселената, да действаш и да се радваш на резултата!

Вселената сама ще ти даде всичко най-важно и нужно!

Хората с желанията си много силно напрягат пространството, особено, ако това са материални и егоистични желания.

Напрежението на пространството усложнява пътя! Точно чрез напрежението се създават проблеми. Заради проблемите възниква дразнене и разочарование. Човек се превключва на негатив и всичко започва да върви съвсем не така, както човек предполага. Негативът създава много тежък път, който взима цялото щастие и радост.

Много често при такъв път възниква мързел и пълно отсъствие на желание за действие.

Има и друг път:

Човек има желание. Той знае, какво иска, действа в тази насока, но той вярва на Вселената, че тя ще изпълни това желание или ще осъществи нещо значително по-добро.

Благодарение на доверието не се създава никакво напрежение. Светът наоколо е топъл, грижовен, хармоничен. Човек е спокоен. Лесно му е да върви из живота и да действа. Има мотивация и енергия. И много важен аспект на този път: радост и ценност.

Когато човек се радва и цени даровете на Вселената, тя още повече ще благоволи към него. Ето как се получава «приказният» живот!

Колкото е по-високо нивото на доверие, толкова е по-високо нивото на щастие.

Изводи:

Как да се изпълняват желанията автоматично?

- Желание трябва да има! (но не трябва да се привързваш към него)

- «Силно искам» променяш на «доверявам»

- Разочарованието, когато нещо не се получава, променяш на доверие (Вселената ме води по най-добрия път)

- Когато постигаш резултат, вместо да го приемеш като даденост, започваш да се радваш и да благодариш!

Желая ти тази година да прекараш в щастие и радост!

Обичай този свят, доверявай на Вселената и Вселената ще се погрижи за теб!