Как да си оправим настроението

28/05/2017 14:12

 

В тази статия ще поговорим за това, как да си оправим настроението. Има много илюзии за това, как можем да си повдигнем настроението, но много от тях помагат само временно, а после  следва още по-голям упадък. Така че, за да не ви се случва това, ще ви открия истинската причина за настоението. Откъде се взима, как възниква и как да си оправите настоението.

Настоението отразява вътрешното ви състояние в дадена секунда.

Настроението не се случва случайно. То възниква благодарение на определени ваши действия и мисли. Основно това са наскорошни (днешни, вчерашни) действия и мисли.

Настроението е някаква реакция на действията ти.

Ако дйествията са правилни, човек ще е в добро настоение. Ако действията са неправилни, човек ще е в лошо настроение.

Правилни и неправилни действия по отношение на целта.

Ще покажа с пример.

Представете си човек, който има определена цел.

Ако този човек действа правилно за постигането на целта си и получава резултати, той ще е в отлично настроение. Ако човек действа, но не прави стъпки за постигането на целта, или се занимава с имитация на бурна дейност, но реално не се придвижва към целта си, вътре той чувства, че това няма да го доведе до целта му, то настоението ще е лошо.

Ако при човек отсъства целта, тогава преобладава лошото настроение, защото вътре човек чувства, че животът минава, а той остава на място.

Всеки човек вътре в себе си знае, какво и как да прави за постигане на целта.

Настроението отразява  резултата от действията ви.

Следете настроението си.

Когато направите нещо и настроението ви започне да се разваля, значи сте избрали неправилно действие. Променете действието и настороението ви веднага ще се промни.

Има много теории за позитивно мислене, от рода мисли позитивно и всичко ще е наред. Убедена съм, че позитивното мислене не работи.

Ако се движите в неправилна посока, вие не можете да се накарате да се чувствате прекрасно постоянно, а също така няма да можете да се накарате да мислите позитивно. Тялото ви ще изпраща в  нервната ви система импулси, които сигнализират за това, че нещо не е наред че вървите в неправилна посока.

Представете си, моля, че карате кола, и ви свършва бензина. Започва да мига червена лампичка. След това мигащата лампичка се превръща в светеща, давайки ви да разберете, че трябва да заредите. Вие, разбира се, може да разбиете лампичката и да продължите да карате, сякаш нищо не се е случило, но бензинът ще свърши и колата ще спре.

Така и настроението сигланизира за действията ни. Ако настроението е лошо, значи то ви казва «обърни внимание, нещо не е наред».

Спомнете си, кога то започна да се разваля. Спомнете си, какво правихте. Постарайте се да разберете причината и да я промените. Вие даже можете сами да се попитате в какво е причината за лошото ви настроение, и ще получите отговор.

Само променяйки причината, вие ще промените следствието.

Лошото настроение е следствие.

Вие, разбира се, можете да се накарате да промените настроението си, включвайки музика, танцувайки или спортувайки, но ако не промените действията, които са ви довели до лошото настроение, то все едно ще се развали.

Запомнете: за да си вдигнете истински настроението, трябва да промените действията.

Настроението много зависи от ценностите и приоритетите ви.

Ако за мъжа на първо място е бизнесът/работата, то настроението му основно ще зависи от това как върви работата/бизнесът/ при жените настроението до голяма степен зависи от положението в семейството, връзката. Даже ако нещо не е наред в работата, за нея това няма да е толкова голям проблем. Работата незначително ще влияе на настроението.

Системата от приоритети и ценности определя главните фактори за промяната на настроението ви.

Богатите, успешните, щастливите хора също могат да бъдат в лошо настроение.

По какъв начин?

Те са си поставили цел, която е важна за тях (проблеми хората ще имат винаги, ще се променя нивото на проблемите. Колкото по-високо се издига човек, толкова по-високи стават проблемите).

Ако не успяват нещо, в план постигане на тази цел, съответно настроението им ще отразява този факт.

Използвайте настроението си като сигнална лампичка, която ви показва правилността или неправилността на пътя по отношение на целта ви.

По-долу ще дам няколко начина, как може да повдигнете настроението си, но помнете, че тези начини ще ви дадат временен ефект.

Първият начин как да повдигнете настроението си е да включите любима музика и да започнете да танцувате.

Вторият начин как да повдигнете настроението си е да използвате афирмации, визуализации.

Третият начин как да повдигнете настроението си е да спортувате интензивно.

Четвъртият начин как да повдигнете настроението си е да се заемете със самообразование. Прочетете книга, послушайте аудио и други образователни материали.

Петият начин как да повдигнете настроението си е да общувате с позитивен човек или група от хора.

Шестият начин как да повдигнете настроението си е да се разходите из природата.

Седмият начин как да повдигнете настроението си е медитацията. Тя ще направи презареждане на мозъка ви.

Помнете: най-добрият начин да повдигнете настроението си са действията, които ви водят до целта (ако нямате цел - намерете).

Мисленето и размишляването няма да помогнат!