Как да станеш ефективен във всичко

02/03/2017 10:12

 

Реших да напиша статия за това, как да станеш ефективен, защото много често хората ми задават подобни въпроси:

Как да бъда по-ефективен в живота

Как да бъда по-ефективен в бизнеса

Как да бъда по-ефективен в продължение на деня

Как да бъда по-ефективен в работата

Как да стана ефективен във всичко

И други подобни въпроси.

В статията ще дам общи препоръки по повод ефективността. Сигурна съм, че ще можеш да ги приложиш в областта си. В статията давам 6 правила за ефективност.

Първото правило за ефективност: винаги ясно и конкретно си поставяй задачи.

Всяка задача трябва да има срок за изпълнение.

С помощта на интуицията вземаме решения. Но благодарение на мозъка осъществяваме едни или други планове. А за нашия мозък е много важна конкретността. Ако мозъкът не разбира, какво конкретно трябва да се направи и отсъства ясно определение за изпълняването на задачата, тогава той даже няма да се заеме с тази задача. Просто ще липсва мотивация.

Например:

Да излезеш на ново ниво приходи (не е ясно какво е това ново ниво)

Да привлечеш 10 нови клиенти (ясна и конкретна задача)

За всяка задача е задължителен определеният срок. Когато има конкретно време и дата за завършване, нашият мозък има ограничения. Благодарение на ограниченията, мозъкът работи по-ефективно и бързо.

Второ правило за ефективност: Концентрирайте се само върху една текуща задача.

Фокусирането определя количеството вложена енергия в една или друга дейност. Всяка дейност изисква от теб определено количество енергия за изпълнение.  Колкото повече енергия влагаш за секунда време, толкова по-бързо ще изпълниш тази работа. Така фокусът определя колко енергия влагаш.

Когато се фокусираш само върху текущата задача и друго за теб не съществува, ти си максимално потопен в процеса, тогава като резултат –  максимално бързо намираш решение. А ако се разсейваш, правиш една работа, после друга, после трета, отново се връщаш към първата, ти се изморяваш. После не се учудвай, защо се чувстваш като изтискан лимон. За превключване на вниманието е необходима повече енергия, отколкото за задържане и изпълнение на задачите, където вниманието вече се намира.

Запомни, моля те, че последователното изпълняване на задачите води до по-скорото им изпълнение в сравнение с изпълнението на всички дейности наведнъж. Повече от това, ще спестиш сили и енергия.

При последователно изпълняване на 5 задачи ти превключваш вниманието само 5 пъти. А ако правиш 5 задачи едновременно, ти ще превключваш вниманието си хиляди пъти. После не се учудвай, защо това заема толкова време и енергия.

Способността да се фокусират е фундаментално качество на ефективните хора.

Трето правило за ефективност: колкото повече задачи имаш, толкова повече ще направиш

Нашият мозък оценява количеството поставени задачи и количеството време, което е отделено за тези задачи. Съответно той определя количеството време за една задача. Всичко това се случва неосъзнато, но мозъкът ни ясно поставя времеви рамки за себе си. Спомни си как ставаше това в училище на контролно. Колкото повече задачи, толкова по-бързо се заемаше с решението им. Толкова по-бързо ти се опитваше да ги изпълниш. А когато задачите бяха малко и те бяха прости, то 15-20 минути не се занимаваше с нищо, а после се зае с решаването им.

Четвърто правило за ефективност: разтовари главата си.

Колкото повече задачи държиш в паметта си, толкова по-малко си ефективен, защото за задържането на информацията се изисква енергия. И вместо да насочиш тази енергия за съзидание, ти я насочваш към това да помниш, а след това да си спомниш. Записвай всички дейности във всекидневника , или на телефона, на компютъра – ти решаваш, главното е да го правиш, за да бъде удобно и да имаш бърз достъп до задачите. Няма да ти се наложи да помниш коя задача трябва да изпълниш след текущата задача. Това ще те отърве от превключване  на вниманието от една задача на друга. Само след като изпълниш задачата, отвори всекидневника, постави човка, че си изпълнил задачата и се заеми със следващата от списъка.

Пето правило за ефективност: планирането пести време и усилия.

Преди да се заемеш с някакви задачи се убеди, че имаш планиран път към целта. Убеди се, че си планирал целия ден. Често хората  работят, работят, а нещо не става. А не става защото те вървят към целите по случаен път. У много от тях отсъства ясно планиране на пътя към целта. Те сякаш вървят към целите по случаен път. Поставени са само целите, а плана за постигане на тази цел или отсъства или се създава според действията или е много размит. Аз съм за това планът задължително да се създава и записва. А после, ако възникне необходимост да се промени планът –отново да се запише новия план.

Всеки 10 минути отделени за планиране пестят 100 минути за изпълнение.

За да бъдеш по-ефективен преди да започнеш изпълняването на нещо, планирай работата си.

Шесто правило за ефективност: поставяй си цели.

Нашият мозък е инструмент за постигане на цели. Няма ли цели – мозъкът не работи.. Това е една от главните му задачи – да постига цели. Даже ако не знаеш как, по какъв начин, какво да правиш, просто си постави цел. И нека мозъкът работи и мисли как да осъществи целта ти. Повярвай, той е създаден за това. Няма да минат и два дни, и той ще построи път за постигането на целта. Аз не твърдя, че ще е правилния път. Но със сигурност знам, че ако тръгнеш по този път, после, може би, пътят ще се промени, после отново ще се промени, но рано или късно ще стигнеш до целта. Важното тук е просто да започнеш процеса за постигане на целта, а после ще видиш. Когато дойде време за това после, мозъкът ще измисли какво да прави.

За да си по-ефективен, винаги си поставяй цели! И колкото повече цели – толкова по-ефективен ще бъдеш.

Много хора използват треньори за да им помагат да бъдат по-ефективни в работата. Коучът помага да си поставиш цели, да планираш постигането и отследява процеса на постигане на целта. Човек работи винаги по-ефективно, когато му се налага да се отчита пред някой.

Сега разбираш как да станеш ефективен.