Как да станеш професионалист

01/01/2017 12:06

 

Как да станеш професионалист? Има нещо, което различава професионалистите от любителите и неудачниците – това са качествата на професионалиста.

Нека поговорим за спортистите!

Аз разделих 4 категории спортисти:

- неудачници

- любители

- професионалисти

- шампиони

Такъв паралел може да се направи и в живота. Има хора, които също влизат в тези 4 категории.

Неудачниците са тези, които са се предали. Те са се разочаровали от живота, от хората, от себе си и повече нищо не пробват и не искат да пробват.

Любителите – това са тези, които имат цел, вървят към тази цел, грешат и падат.

Професионалистите са любители, които са победили и постигнали целта си.

Шампионите са професионалисти, които са се научили да побеждават в живота постоянно. Очевидно шампионите са успешните, богатите, щастливите хора. Те са разбирали, как работи животът и какво трябва да се прави за да преуспеят в него.

Благодарение на опита и мъдростта са се научили да побеждават винаги и също винаги да постигат целите си.

 

А кой си ти?

Най-големият проблем на неудачниците е в това, че са се разочаровали! Те вече не пробват. Виновни са всички наоколо, но само не те.

Какво да направи неудачникът за да премине в категорията на любителя? Да повярва! Да започне да действа!

Никой не се ражда неудачник.

Също никой не се ражда професионалист и шампион.

Всички се раждат любители. Ние всички в началото опознаваме света. Но едни в резултат от това познание се разочароват и преминават в категорията на неудачниците, а другите се опитват, пробват, не се предават, вървят напред и стават професионалисти. Въпреки че, забележи, че в живота на всеки човек има трудности и сложности, но едни се предават, а другите вървят напред.

В една област на живота те могат да бъдат професионалисти, например в бизнеса, но в друга област (отношения) – любители или неудачници.

Та ето, разбери, моля те, че професионалист и шампион се става!

Любителите ако искат – правят, ако не искат – не правят. Ако те изобщо престанат да правят нещо, ще преминат в категорията на неудачниците.

Професионалистите и шампионите имат право само да правят нещо!

 

Как да станеш професионалист?

Какво да направи любителят за да мине в категорията на професионалистите?

Да се научи да действа, въпреки състоянието си, емоциите и чувствата.

Това е качеството на професионалиста – умението да действа във всяка обстановка, въпреки всичко. Това е едно от главните качества, които трябва да се развият за да станеш професионалист.

Какво да направи професионалистът за да мине в категорията на шампиона?

Да си поставя «невъзможни» цели и да върви напред!

Нека покажа със собствен пример, за да разбереш по-добре за какво говоря.

Аз играя тенис! И тук съм любител.

Да, аз играя с други любители.Ако искам, ходя на тренировки, ако не искам – не ходя. Като ходя на почивка – не ходя. То ест при любителите тази дейност е хоби.

Ако престана да ходя на тенис (изобщо), аз ще премина в категорията на неудачник в тениса.

Ако започна да тренирам всеки ден, поставя си за цел да тренирам, въпреки състоянието «искам-не искам», ще мине година-две и ще започна да ходя на турнири, ще започна да изкарвам пари, благодарение на тениса и ще стана професионалист.

Ако започна да печеля в тези турнири, ще стана шампион.

Ако искаш да преуспееш в нещо, ти трябвада започнеш да действаш като професионалист и да придобиеш навици на професионалист!

Ако човек иска да преуспее в бизнеса, трябва да подходи сериозно към този въпрос! Трябва да влага пари, време, море от енергия. Трябва да работи с всички сили! Трябва да се реши да тръгне и да разбира, че път назад няма!

Любителите винаги имат път назад.

Хората често казват, че искат да създадат свой бизнес, искат много пари, но още не са измислили идея. Или мислят вече 3 месеца над някоя идея! Това не е подход на професионалист! Това е подход на любител.

Знаеш ли какъв е подходът на професионалиста?

«Имам 72 часа за създаване на идея». Да, шансът е голям, че човек няма да преуспее. Но той ще придобие мъдрост и ще пробва отначало, но вече по-вярно.

Жена казва, че иска щастливо семейство и прекрасни отношения. Но сега тя е сама, трябват й пари за да се осигури, и няма време за отношения. И, разбира се за отношения тя нищо не прави. Това прилича на подход на неудачник.

За какво да се лъже и да казва «искам»?

Човек, който иска, той прави, въпреки всичко!

Човек не случайно постига нещо в живота, защото е започнал да мисли, да се държи и да действа като професионалист.

Нивото на професионалиста изисква големи вложения на всички нива:

- на ниво време. Трябва да отделя много време на дейността, в която искаш да преуспяваш.

- на ниво енергия. Трябват много сили за работа и получаване на резултати.

- на ниво пари. Трябват вложения!

Аз ти пиша това, за да разбереш, какво означава професионално ниво. Развивай в себе си качества на професионалист. За да го постигнеш. И това касае не само дейността.

Това касае и семейството.

Жената трябва да приложи много усилия, за да се омъжи успешно, а после да живее щастливо и в хармония с мъжа и децата си!

За да се омъжи успешно, жената трябва да има море от мъдрост!

А за да задържи семейството е нужен океан от мъдрост!

Но неудачниците не разбират това. Те не мисля за това, как да станат професионалисти.

Те мислят, че на тези хора им е провървяло да създадат толкова успешен бизнес или семейство.

Неудачниците не виждат целия обем от работа, която са направили професионалистите!

И, разбира се, животът възнаграждава професионалистите!

Много хора не са готови за нивото професионалист, защото ще се наложи много да влагат и път назад няма.

Единственият път е да преуспяват!

Аз ти пожелавам да се решиш да станеш професионалист в областта, което искаш!

Това решение е вече 50% успех!

И точно решението  е това, което различава неудачника от любителя, любителя от професионалиста и професионалиста от шампиона.

Да, и между другото, способността да мисли бързо и бързо да взема решения – това са качества на професионалиста!