Как да създаваш реалността си

02/02/2017 09:25

Хората могат да създават реалността в живота си. Но защо тогава в живота на някои от тях има толкова негатив?

Проблемът е в това, че хората често не знаят, какво искат.

Те ясно знаят какво не искат.

«Аз не искам да чувствам тази болка»

«Аз не искам да ставам толкова рано»

«Аз не искам да ме заобикалят такива хора» И т.н.

За Вселената няма негатив и позитив

За Вселенатя няма добро и зло

Също така както няма добри събития и лоши.

Няма рай и няма ад.

Има само това, в което вярваш ти!

Има 2 противоположности на едно и също нещо.

Всяка монета има 2 страни.

Нито едната, нито втората страна не е позитивна или негативна. Тях просто ги има.

Без нито една страна не би я имало без другата страна!

Просто хората са сложили етикети на всички събития. Това е лошо, а това – хубаво. Това е добро, а това е зло.

Ако правиш зли неща, ще влезеш в ада, ако правиш добри дела – ще влезеш в рая. И ти повярва в това, по този начин създавайки тази реалност за себе си.

Та ето, ти сам се явяваш творец на живота си! Ти сам можеш да създаваш реалността в живота си.

Никой друг не влияе върху живота ти. Само го създаваш.

Върху каквото се фокусираш, това и създаваш!

Ако се фокусираш върху болката – създаваш още повече болка и страдания в живота си.

Ако се фокусираш върху радостта – създаваш още повече събития за радост.

Какво да правиш за да създадеш този живот, който искаш?

 

- Престани да делиш събитията на лоши и добри. Това ще те освободи от фокусирането върху това, което не искаш. Каквото събитие и да стане, ти не знаеш «добре» ли е или «зле».

 

Източна притча

На един човек му избягал единствения кон.

Съседите започнали да го съжаляват: «Какво нещастие, избяга конят!»

А човекът отговорил: «Не знам, хубаво ли е или лошо».

На другия ден конят се върнал и довел със себе си още 7 диви коне.

Съседите започнали да го поздравяват: «Каква радост! Конят се върна и доведе още коне!»

А човекът отговорил: «Не знам хубаво ли е това или лошо».

Синът на човека на другия ден решил да оседлае един от новите коне, конят го хвърлил и синът си счупил крака.

Съседите отново започнали да го съжаляват: «Какво нещастие!»

А човекът отговорил отново : «Не знам хубаво ли е или лошо».

Скоро започнала война, взели всички синове, а синът на този човек не взели, защото му бил счупен крака. Почни никой от младежите не се върнал. Загинали. Тогава човекът казал: «Сега знам, че конят избяга за добро!»

 

- Ясно определи какви чувства искаш да усещаш в живота

Например, чувствата любов, щастие, радост, изобилие, хармония, спокойствие, свобода. Определи ги според приоритетите им. Например, най-много искам да усещам чувството любов. На второ място искам да усещам чувството за щастие, на трето място – чувството за изобилие и т.н.

 

- Фокусирай се върху избраните чувства

Аз наричам това упражнение «усещане на чувствата»

Седни в поза (например позата «лотос» или «полулотос»). Желателно е тази поза да бъде различна от обикновената поза.

Засечи 10-15 минути.

И в продължение на това време напълно се фокусирай върху избраното чувство. Преживей го. Усети го и се постаряй да го усилиш. Постарай се да постигнеш  все повече яснота в усещанията си.

Прави това упражнение 1-2 пъти на ден.

И ти ще забележиш, как това чувство все повече и повече влиза в живота ти. Ти просто ще се изпълваш с това чувство. И реалността ти ще започне да му съответства. Ще се случват събития, които ще поддържат новото ти чувство.

Всяко чувство се опитва да те запълни изцяло и напълно.

Представи си, че тялото ти, включително разума ти е празен съд. А чувството е течност.

Когато отваряш разума си за някое чувство, то веднага да изпълва цялото тяло.

И така, ти си творец на собствения живот и сам избираш с какви чувства да изпълваш тялото си! Започни да създаваш реалността на живота си още сега!