Как е организиран светът

24/02/2017 10:41

 

Говорих за това вече много пъти, и, най-вероятно го знаеш.

Но как да го приложиш в живота, сигурна съм, че не разбираш напълно.

Във Вселената всичко е двойствено. Има една крайност и друга крайност. А между тях огромно количество различни вариации.

Ден-нощ, лято-зима, приливи-отливи, мъж-жена, пари-щастие, подем-спад, цели-мечти, материален-нематериален свят...

Всичко в света е двойствено!

Това е ключовото осъзнаване за построяването на пълно изобилие в живота.

Всичко, което виждаш с очите си е материалният свят!

Всичко, което чувстваш и «виждаш», когато затваряш очите си е нематериалният свят!

Сложността е в това, че ние повече обръщаме внимание на това, което виждаме с очите си. И колкото по-далеч, толкова повече хората концентрират вниманието си върху материалния свят. Хората се интересуват на първо място от парите. Хората мислят, че парите са всичко! И че те донасят радост и щастие. Но това не е така, парите ще донесат само изобилие в материалния свят, но те с нищо няма да помогнат в нематериалния свят. Материалният и нематериалния свят вървят паралелно.

Аз съм благодарна на Вселената, че в един период от живота ми показа, че парите изобщо не са всичко.

Най-главното, което осъзнах е, че всеки ден трябва да се работи върху двата свята!

Не може напълно да се отива само в пари или само в щастие.

А сега погледни, моля те,  живота си.

Върху какво е фокусът ти?

Къде е вниманието ти?

Има категория хора, които не мислят нито за материалния, нито за нематериалния свят. Те са и бедни и нещастни. Те нямат цели, нито мечти. Такива хора са повечето.

Друга категория хора са концентрирани изключително върху материалния свят (бизнес и пари). Те преуспяват в бизнеса. Те имат пари, но вътре са дълбоко нещастни. Просто те дотолкова отиват в работа, за да не се чуват.

И третата категория хора, които са се научили да преуспяват в дейността и в щастието (такива хора са малко).

Следващия път, когато си поставяш цели, помни да си поставяш «двойнствени цели». Т.е. една цел касае материалния свят, друга – нематериалния свят.

За бизнесмени: от една страна бизнесът е пари, от друга страна бизнесът са хората!

Ето това е двойнствеността!

Ако си се упрял в тавана на материалния свят, обърни внимание на нематериалния свят. Именно там ще намериш отговора, какво и как да направиш за да продължиш да растеш.

Много добре моделът на двойнствеността се проявява във връзката. Обикновено партньорите виждат причината в другия човек и искат да го подобрят, но толкова малко хора поглеждат в огледалото и виждат причината в себе си!

Хората са концентрирани върху материалния свят и се опитват да го променят. А той не се променя защото материалният свят е само огледало. Също както и във връзката – промени себе си, ще се промени партньорът. Промени вътрешния свят – ще се промени и материалният.

И помни, нематериалният свят е първичен!

За това работи на първо място върху него. За това  има личностен растеж, има книги, има тренинги.