Как миналото «изяжда» настоящето и какво да правим с това

28/02/2017 11:58

 

Една от причините, защо хората престават да растат в живота е в това, че те не са пуснали миналото. Нещо от миналото и тревожи. Те обвиняват себе си за нещо от миналото (за грешките, за изгубеното време, за неправилните решения), за това настоящето се превръща в притеснения за миналото, и животът започва да се влошава.

Искам да разбереш едно много важно нещо: колкото и да грешиш, винаги приемай това, което се случва, и умей да  прощаваш на себе си и живота! Ако не си го правил, то неуспехите от миналото ще «изядат» настоящия ти живот, и ти ще си жалък и нещастен. Не е възможно да се създаде нещо струващо си, когато си разочарован от това, което е.

Ако за нещо съжаляваш, прости и благодари!

Ако не ти връщат дълг, прости го и благодари за това, което имаш. Ти ще изкараш повече. Най-сложно е да се прости изгубеното време в живота, но ако не го направиш, ти ще изгубиш целия живот. Така често се случва при жени, които не могат да простят на бившия си. Те се концентрират върху кариерата си и за години забравят  личния си живот.

Какво трябва да направиш, за да приемеш истинския си живот?

Напиши цялата истина за настоящето си без украшения и домисляне! Между другото, силните хора никога не го правят. Аз наричам «Погледни истината в очите».

За да не допуснеш нито един детайл, предлагам да разделиш живота си на области:

- Работа, дейност, самореализация

- Пари (приходи, разходи, дългове)

- Семейство, връзка

- Здраве, енергия

- Аз (отношение към себе си)

- Отдих, свободно време, пътувания

- Емоции (това, което изпитваш всеки ден)

По-натам внимателно прочети всичко, което си написал и кажи една или няколко от следните фрази:

«Аз приемам цялата истина такава, каквато е»,

«Аз  прощавам всички свои неуспехи»,

«Аз приемам всички свои грешки»,

«Аз вярвам, че ще мога кардинално да подобря живота си»

«Аз знам, че ще успея»

Някои моменти от живота ще е лесно да се приемат, други – много сложно.

И последната ключова стъпка е да намериш това, за което си благодарен и да благодариш докато почувстваш щастие. Това няма да стане за един ден и даже не за седмица, но когато стане – ти ще се възродиш отново и ще можеш да започнеш да строиш нов живот.

Важното е да чувстваш благодарност. Това ще означава, че си пуснал всичко, простил си, приел си ситуацията.