Как правилно да си поставяме цели?

06/12/2016 17:40

Цели… Грешки

 

 

В живота съм постигнала море от цели и мечти.

И всичко, което пиша е проверено върху собствения ми успешен опит!

Целта, както я разбирам аз – е постигане на конкретен резултат (ниво) за кратък период от време (1 седмица,  месец, 3 месеца, 6 месеца, година).

Всички желания, които имат срок повече от 1 година, аз поставям в редицата на мечтите, защото година е достатъчно голям срок.

Всичко, което ще напиша в тази статия, касае само целите (мечтите – изобщо не). И така, какви цели да си поставяме?

 

Забелязах, че повечето хора си поставят «милионови» (или почти милионови) цели. Например, да получат  5 хил, 20 хил, 50 хил. лева, милион на месец и т.н.

Ако говорехме за мечти, аз бих приела такава мечта. Но щом говорим за цел до 5 месеца, тази цел е приемлива, ако доходът ти сега е повече от половината на сумата, посочена в целта.

То ест ако си поставяш цел да изкараш 30 хил след 5 месеца, предполагам, че сега получаваш 15 хил и повече.

Ако прихода  е по-малък или много по-малък, целта е илюзия и няма да бъде постигната, защото човек не вярва в илюзорна, нереална цел и няма да прави нищо за постигането й!

Хората често преоценяват възможностите си в кратка перспектива (1, 3, 5, 12 месеца), но недооценяват възможностите си в далечна  перспектива (36, 60, 120 месеца).

Трябва да разбереш според ситуацията си – какви цели да си поставяш. Хората искат за 6 месеца да увеличат прихода си с 5-10 пъти. Те не успяват, разочароват се и следващата година-две изобщо не си поставят цели (така беше и с мен, когато започвах да си поставям цели). Но ако увеличаването на прихода с 5 пъти е означено като мечта за 2 години, хората биха успели! (аз си поставих за цел увеличаване на приходите с 10 пъти и направих това за 29 месеца).

От опита  си виждам, че промените стават скокообразно. То ест: работиш-работиш-работиш (например 6-12 месеца) – резултат изобщо няма или е много незначителен. А после след 1-2 месеца веднага грандиозен скок с 2-3 пъти! Но за да скочиш 2-3 пъти по-високо, трябва да работиш 6-12 месеца «без видими» резултати.

Обяснява се с това, че енергията се събира, събира и след това се проявява!

Какви парични цели да си поставяме? Как правилно да си поставяме цели за увеличаване на приходите?

Можеш да мечтаеш за всякакви цифри, но най-добрата цел е увеличаване с 30-50-100%.

Учудващо е това, че ако аз помоля хората, които са си поставили за цел увеличаване на прихода с 5-6 пъти за 5 месеца, да напишат план на действията за постигане на целта, те няма да го направят.  Те не знаят, как за 5 месеца да създадат такъв приход. С това целта им ще умре. Целта ще умре още преди това, докато човек направи една крачка към тази цел. А всичко това защото са нямали вяра в тази цел.

Постигни малка цел, след това отново си постави цел, постигни я и отново цел и отново постигни. Ето така правилно се поставят цели!!! Да постигаш малки цели  много пъти е много по-лесно защото вярата ти с всяка постигната цел расте и расте!

А после ще си готов да вървиш към голяма цел. За голямата цел е нужна силна вяра. А забелязах, че хората имат големи проблеми с вярата в себе си.

Когато си поставяш цел, просто оцени доколко вярваш в постигането на тази цел в посочения срок. Ако вярата е по-малко от 80%, постави по-малка цел. Постави си цел, в която вярваш 90-100%!

Да, случва се, че хората постигат големи цели за кратък период от време, но това е или с наставник, който вярва в теб и те кара да действаш, или си се подготвял и си градил базата за тази цел дълго време.

(аз имах период, когато за година увеличих прихода с 30 пъти, но 3 години градих базата за тази цел).

Много по-лесно е да вървим стъпка по стъпка, отколкото да се стараем за кратък срок да направим скок.

Има прекрасна поговорка: «бързай бавно». Следвай този принцип и ще постигнеш много!