Как са ни учили да бъдем бедни и нещастни

06/12/2016 17:43

 

 

«Цел» и «Задача» — са две думи, които много си приличат, но водят до абсолютно различни резултати в живота.

Използвайки едната от тези думи, ти ще стигнеш до щастие и богатство, използвайки другата – към бедност и нещастие.

 

 

Как  мислиш, богатите хора се концентрират върху задачите или върху целите?

 

Хм… а каква всъщност е разликата???

Разликата е огромна (за нашия разум)! И повечето хора не различават точно тази разлика, и за това животът протича не по най-добрия начин.

 

Провери себе си – отговори си на няколко въпроса:

1)     Какво направи днес? (просто напиши задачите си)

2)     За какво мисли най-много (напиши 3-5 мисли, които «ти се въртяха» в главата най-много)

3)     Каква е целта ти (много сложен въпрос за повечето хора!)

 

Според отговорите на тези въпроси, как чувстваш,  ти си мисли  за задачи или за цели? 

 

А  сега погледни списъка по-долу и посочи, кои са задачи, а кои –цели:

Да създадеш бизнес.  Да си направиш сайт. Да изкараш първите 3000 хил благодарение на бизнеса си. Да изучиш нови методи за продажба. Да намериш клиенти. Да отслабнеш до 60 кг.  Да разрешиш проблема с производителя. Да намериш асистент. Да напишеш 250 страници за книгата си. Да си купиш компютър за работа.  Да направиш вноска по кредита. Да продадеш 1000 бр стока.

 

Та ето, разбирането на разликата между задача и цел – това е разликата между успешен бизнес и бизнес с дългове, това е разликата между  +3000 лв на месец и  -3000 лв на месец.

Малка разлика, която определя резултата!

 В списъка по-горе има 4 цели. Останалите са задачи. И повечето хора мислят за задачи, за това нищо не успяват.  

Сега вече знаеш върху какво трбва да се концентрираш, но да знаеш и да правиш - това са 2 различни неща!

Налага ми се да прибегна към подсъзнателно програмиране, и това дава мощен резултат.

«Да изкарам първите 3000 лв благодарение на бизнеса си»,

«Да отслабна до 60 кг», «Да продам 100 единици стока», «Да напиша 250 страници за книгата си» - са цели.

Всичко останало са задачи. Да разрешиш проблем (всякакъв) – това е задача!

Задачата е определена работа, която трябва да се изпълни. (Тя може да не води до някъв резултат или може да влоши положението).  Задачите не създават реалност. Задачите създават активност (често без придвижване напред). Хората цял ден правят нещо, а реално не се придвижват напред.

Целта е абсолютно ясна «картина» в определена област от живота, до която човек иска да стигне.

Обикновените хора разрешават задачи! Успешните хора вървят към целите!

Защо между целите и задачите има толкова голяма пропаст, въпреки, че изглежда, те са едно и също. Задачи можеш да решаваш цял живот и да не помръднеш. Само целите движат напред!

Целите винаги съдържат цифри! (Ако няма цифри, не смятам това за цел; въпреки че повечето хора го мислят!) Цифрите незадължително са пари. Може да бъде количество, %, $, дата и др.

Задачите не съдържат цифрови показатели.

Нашият разум, който е изпълнител, прекрасно разбира цифри и лошо разбира обща информация.

Би ли се хванал на работа, ако на въпроса:

«Колко ще изкарвам?»,  получиш отговор:

«Достатъчно!»?

Навярно би искал да разбереш, какво значи «достатъчно»?

Колко лева са това???

Тогава ще можеш да прецениш, какво ще можеш да си позволиш за изкараните пари.

 

Задачите за нашия разум са като: «Отиди там – незнам къде, донеси онова – незнам кое».  После казват, че разумът ни е мързелив. Разбира се, че е мързелив, ако му се поставят такива задачи.

Разбира се, има и ясни задачи, например, да съгласуваш условията за сътрудничество или да направиш презентация за конкретен клиент, да стартираш производство. (Да стартираш производство или бизнес за повечето хора  е цел). Но даже ясните задачи водят до нещо по-голямо.

Човек не просто иска да съгласува условията за сътрудничество, а да получи изгода; не просто така да направи презентация, а така, че клиентът да направи поръчка.

Да стартира производство не заради самото производство, а за да има печалба.

Т.е. задачите са междинни точки. Те не мотивират разума. За това често възниква мързел и нежелание, налага се да преодоляваш себе си.

Целите са друг въпрос! Сключвайки договор за 10 хил лв разумът вече рисува, какво може да направи, благодарение на тези 10 хил лв.

Изкарвайки благодарение на бизнеса си 3-5 хил на месец, разумът рисува свобода.

Момиче, което иска да отслабне до 60 кг вижда себе си като красиво, привлекателно. Това й дава увереност и възможност да се наслаждава на себе си.

То ест тази конкретност, която дават целите, значително повече мотивират към действие, отколкото абстрактните задачи, които водят неизвестно къде.

Например задачата да «Стартирам свой бизнес». Прекрасно! А какво по-натам?

Разумът не може да рисува изгоди. Повече от това, той може, обратното, да нарисува купчина проблеми: «А къде да намеря клиенти?», «Как да напиша счетоводните отчети?», «А ако напусна работа, а бизнеса не провърви?» и т.н.

Виждаш ли разликата между задачата «да стартираш свой бизнес» и целта «Да получаваш 3000 лв на месец благодарение на бизнеса си?» И ето тази цифричка «3000» напълно променя същността на въпроса!

Искаш ли да преуспяваш в работата и живота, концентрирай се върху целите, а не задачите!