Как вземат решение неудачниците

05/03/2017 11:57

Искам да ти разкажа за такова важно нещо като силата на взетото решение.

Наскоро се обадих на стари приятели и им предложих да се видим...

И знаеш ли какво чух от тях?

Може би!

Или нещо подобно («не знам», «вероятно», «ако...,то...», «ще видим»).

Така се ядосах.

Не защото няма да се видя с тях или че не ценят приятелството ни, ядосах се на човешкато глупост. Помислих: «Нали и в живота така се държат. Това е път към неуспеха!» Както човек постъпва в малкото, така постъпва и в голямото.

Един от най-простите  начини да бъдеш неудачник – това е да не вземаш решения.

«Може би» е отговор на неудачниците!

Успешните хора винаги избират само един от двата варианта: «да» или «не».

От книгата на Стив Джобс, която прочетох, разбрах, че той е такъв. Идеята или е прекрасна  или е пълна глупост. Човек, по негово мнение, е или гениален, или идиот. Според него има само 2 крайности.

Докато вземаш решения «може би» или подобно, ти ще оставаш неудачник.

Начучи се в рамките на 1 минута, максимум един ден, да вземеш решения по всеки въпрос като «да» или «не». Забрави за другите варианти.

Вариант «може би»

Под «може би» имам предвид също подобни варианти на този отговор: «възможно», «не знам», «както стане» и други нееднозначни варианти.

«Може би» блокира енергията на Вселената.

«Може би» блокира собствената ти енергия.

Казвайки «може би», ти оставяш задачата неизпълнена в главата си. Задачата се намира във висящо състояние, и мозъкът не знае, какво да прави с нея. Да я осъществява? Или да я забрави? Той не получава от теб команда, защо задачата остава в паметта. Всичко, което остава в паметта, използва енергията ти.

Ако не вземеш ясно решение по някакъв въпрос, въпросът остава в паметта.

Добре ще е, ако има някакви срокове за някаква задача, тогава с изтичането на този срок, задачата сама ще се премахне. А ако срокове няма? Задачата остава да виси до края на живота...

Сега си представи човек, който не е взел решение! Енергията му, като през дупка, изтича от него.

Представи си, че такива невзети решения човек има много.

Разбираш ли с какъв поток изтича енергията на човек.

После човек стига до момента, когато нищо не иска. Няма енергия. По време на сън част от енергията се възстановява, но до обяд енергията вече изчезва.

Човек казва: «Какво да правя, за да имам повече енергия?»

Цялата сложност е в това, че човек не знае и не разбира, защо няма енергия и сили.

Няма да му помогне повече енергия, защото моделът му на живот ще изхаби цялата енергия, която  има.

Също като прахосника: той ще изхарчи всички пари, които има, няма значение, дали има 50 лв, 1000 лв, 100 000 лв или милион.

Работата не е в енергията, работата е в загубите!

Вземането на решение е навик. После този навик става твой модел на поведение. И силата на взетото решение ще ти дава енергия за осъщесвяването му.

Вариант «Да»

За осъществяване на задачата е нужна силна и мощна енергия!

При старт спортистите осъществяват рязко движение, което задава темпото на движението им.

Това «да» е именно този мощен старт, който придава енергия, за да можеш да стигнеш до край.

Когато казваш «Да», ти получаваш необходимата за старт енергия от Вселената!

Именно за това е толкова важно ясно и еднозначно да казваш «Да».

Вариант «Не»

«Не»  е прекрасен отговор. Ти веднага даваш команда на мозъка си да отстрани входящата задача и да я забрави. И повече не губиш време за изпълняването й, обмислянето или последващо взимане на решения. Когато казваш «Не» ти с нищо не се задължаваш. Ти не получаваш и, което е най-важното, не губиш енергия сега и в бъдеще. «Не» е твоята защита. «Не» е също сила на взетото решение!

Знаеш ли, защо в повечето случаи хората казват «може би»? Те се страхуват да кажат «Не». Но, когато ти даваш на човек надежда, ти ще загубиш, когато тази надежда умре. В детството ни учиха да бъдем добри, да помагаме на хората, въпреки желанията си. Но не ни обясниха последствията. Сега наблюдавам как възрастни хора не могат да кажат «Не». Те казват «може би» и вече по гласа им чуваш, че и на тях им е зле от това решение. Енергията им започва да изтича.

Някога четох: «Не» трябва да бъде първоначалният ти отговор». Не разбрах какво се има предвид. Винаги, когато някой нещо ме молеше, аз бях готова да помогна. И само след много време разбрах, какво се има предвид. И  именно това е за което ти пиша.

Когато казваш «Не», ти не поемаш отговорност, не даваш надежда.

«Да» изисква от теб усилия, време и работа.

Да се казва «Не» е много по-сложно.

Но ти, като успешен човек, задължително трябва да се научиш да казваш «Не».

Защо още хората се страхуват ка казват «Не»?

Те се страхуват да разочароват другите хора. Те се страхуват, че хората ще си помислят лошо за тях.

И знаеш ли какво осъзнах: това, което си помислят хората е техен проблем!

Знам, че някои ме смятат за най-гениалният човек, когото познават.

А някои ме смятат за глупачка. И това е техен избор.

Аз минах вече през стадия на подражаване на някой и реших да бъда самата себе си! И това е прекрасно.

Само сега разбирам, че «Не»  е единственият начин да следвам предназначението си!

Всеки иска да закачи върху теб нещо свое и да ти даде някаква задача за изпълнение. Задачата ти е да кажеш «Не», иначе енергията, която ти е дадена от Вселената ще се разпръсне и ти нищо няма да създадеш. Ти ще вложиш енергията си във всичко и ще получиш нищо.

Промяна на решенията

Някои могат да питат: «А какво да правя, нали има много различни фактори».

Да, абсолютно съм съгласна!

Никой не те кара да държиш на решението си даже тогава, когато разбира, че е неправилно.

Можеш да промениш решенията си.

Важното е в този момент от време в главата да имаш ясен отговор «Да» или «Не».

И на мен често ми се случва, че се заемам с определени проекти, после получавам знаци от Вселената, че не си струва и се отказвам. Или обратното, първо се отказвам, а после Вселената ме подтиква към това и се решавам.

Ти може да сбъркаш в решенията си. Това е естествено, нали ти не винаги чувстваш или знаеш правилния отговор. Ако разбираш, че си сбъркал, ти веднага променяш решението си и, или започваш да действаш, или се отказваш.

Не се страхувай да промениш решенията си! Помни за това, какво дава силата на взетото решение.

Слушай сърцето и чувствай Вселената.