Какви «звезди» виждаш?

17/02/2017 11:38

 

Нашият мозък е много удивителен!

Представи си, че всяка мисъл в главата ти има определена енергия! И зависимо от тази енергия тя «свети» или силно или слабо. Спомни си звездното небе: милиони-милиони звезди! Едни от тях са много ярки, а други едва се виждат с невъоръжено око! Навярно, ти знаеш съзвездието «Голямата Мечка»? Това е най-известното съзвездие! А  за това е известно, понеже в него влизат много ярки звезди!

Аз едно време изучавах звездното небе и знаех много различни съзвездия. Тези, които се състоят от повече звезди аз лесно запомних и лесно ги намирах в небето.

Ето така в нашия разум мислите ни също така  светят и също образуват «съзвездия» (модели на мислене). Само че разликата е в това, че ние сами «запалваме» (правим по-силни) едни или други звезди (звездите са мисли)! Ти сам можеш да избереш да «запалиш» ли мисълта или да я изгасиш.

За да я запалиш, просто помисли за нея и вложи емоции и чувства в тази мисъл и тя ще стане по-ярка. За да «изгасиш» мисълта, просто забрави за нея за известно време.

Някои мисли се «запалват» сами благодарение на това, че за нещо говорят наоколо или ти постоянно се сблъскваш с това. Все пак ние живеем в общество и се докосваме до различни хора, които имат своето «звездно небе» (начин на мислене). Например, ти четеш моите статии и аз светвам в главата ти мисли за щастие и благополучие.

Добрата новина е в това, че ти имаш контрол над своето «звездно небе».

Лошата новина е в това, че трябва да прилагаш усилия за да «запалиш» нужните «звезди».

Искам да разбираш няколко прости правила за работа със «звездното си небе»:

- Ти можеш лесно да създаваш и палиш нови «звезди»

- Ти можеш лесно да «палиш» съществуващите «звезди»

- Ти не можеш да «гасиш» звезди (те могат да изгаснат само самостоятелно)!

Ако искаш да «изгасиш звезда», ти мислиш за нея и тя се «запалва» още по-силно!

За да изгасиш звездата, просто забрави за нея! Звездата сама ще изгасне.

Пример:

Когато хората мислят как да се освободят от кредита, те палят «звездата» с името «кредит».

Как да изгасиш «звездата» с името «кредит»?

Започни да запалваш «нова звезда» с името «приход Х лв»! Колкото по-ярко гори тази нова звезда, толкова повече ще се гаси «звездата» с името «кредит» докато изгасне.

Разумът на човек «вижда» най-ярките «звезди».

Защото е лесно да се видят! И разбира се, мисли именно за най-ярките звезди, палейки ги още повече.

И много по-сложно е да «запалиш» някаква звезда отколкото да материализираш  ярка «звезда».  Много по-сложно е силно да поискаш, отколкото да реализираш това, което искаш! Хората казват, че искат, но всъщност – не! Всичко, което иска човек се осъществява! Ако нещо не се осъществява, значи подсъзнателно човек иска нещо друго, често противоположно!

За да виждаш «не много» ярки звезди, ти трябва да се фокусираш, да ги намериш и да ги задържиш на вниманието си! Намери в своето «звездно небе» «позитивни звезди» и се фокусирай върху тях. Сега говоря за твоите мечти и желания! Разбирам, че «ярките звезди» на проблемите «захващат» разума, но тук се проявява силата на желанието ти. Ти ще «виждаш» проблеми и ще «виждаш» желание!

А сега вземи хартия и химикалка! Нарисувай «звездното си небе». Означи най-ярките «звезди» и името им.

Така ще разбереш, какво създаваш в живота си!

И ако това не ти харесва, създай «нови звезди».

И нека «небето» ти бъде пълно със «звезди» на щастие и благополучие!