Какво ти е нужно за щастие?

Какво е нужно за щастие?

 

Обикновеният човек ще отговори (отговорите могат да се различават, но същността остава):

«Искам да изкарвам Х лв»

«Искам нова къща/апартамент»

«Искам нова кола»

«Искам да пътувам Y пъти в годината»

«Искам да имам Z часа свободно време на ден»

«Искам повече време да отделям за семейството си» и т.н.

 

Кажи ми, моля те, как мислиш, този човек ще е щастлив ли, когато получи желаемото?

Очевидно, НЕ! Защо?

 

Когато го получи, попитай го още веднъж, какво му е нужно за щастие?

 

И той ще отговори:

«Искам да изкарвам 2 х Х лв»

«Искам нова  (по-добра) къща/апартамент»

«Искам нова (по-добра) кола»

«Искам да пътувам 2 х Y пъти в годината»

«Искам да имам Z часа свободно време на ден»

« Искам повече време да отделям на семейството си» и т.н

 

Как  мислиш, кога този човек ще е щастлив? Правилно, НИКОГА!

Щастието НЕ ЗАВИСИ от външни фактори и от това, какво има човек.

 

Щастието не зависи от постиженията на човек!!! Щастието е вътрешно състояние.

Защо толкова много хора попадат в капана на материалните блага, без да осъзнават, че с всеки ден те стават все повече и по-нещастни?

Нашето общество е програмирало хората по този начин. 

От детство са ни учили родителите, после са ни учили в училище, в университета и медиите, какво е това успех как трябва да станем успешни. Просто са ни набивали в главата, какво е успехът и са ни показвали звезди, показвали са ни превъзходни бизнесмени, показвали са идеала за успех. Но това е само мираж за успех, защото колкото и далеч да вървиш, миражът е все още отпред. Това е като гонене на собствената си сянка. Колкото и бързо да вървиш, сянката ти е пред теб.

Тази гоненица взима на човек силите, прави го нещастен и разбива живота му в скалите. Много успешни хора не се смятат за такива. Много успешни хора са нещастни. Забележи, че живеем в най-богатото време.  И, въпреки това, то е най-нещастнто време. Колкото сме по-богати, толкова по-нещастни сме. По-рано хората са имали по-малко и са били щастливи.

Какво става? Защо така се случва?

Влиянието от страна на обществото върху човека расте. Външното програмиране също расте. И колкото повече си подвъжен на общи критерии за щастие, успех, богатсво, толкова по-малко си щастлив. 

Критериите стават все по твърди и твърди. И е все по-сложно да им съответсваме.

Имаме прекалено сложни критерии за успех, щастие, богатство.

Какво имам предвид под критерии?

Отговори, моля те, на въпроса:

Какво ти е нужно за да се смяташ за успешен?

 

 
 

 

Всичко горепосочено е критерий за успешността ти. И ти сам определяш  критериите. Хората не мислят и сами не вземат решения, тези критерии им се вдълбават в главата от обществото.

Погледни ги и  ще разбереш защо не си успешен.

Този критерий не се изпълнява, този също и ето този. За това и не си успешен.

Вземи сега сам и напиши осъзнато критериите за успеха си!

Напиши такъв критерий, че вече да си успешен.

 

Например, критерии за моя  успех:

  • Аз съм успешна ако всеки ден раста и се развивам
  • Аз съм щастлива ако обичам

 

Възможно,  ще кажеш: «Това е абсурд! Такива смешни критерии! Това е път към деградация. Ако вече съм успешен и щастлив, тогава ще престана да се стремя на някъде!»

А защо ако си щастлив и успешен, ще престанеш да се стремиш на някъде?

Нима ти винаги трябва да «тичаш от ада» за да постигнеш нещо?

Защо действаш само, когато негатива е твой мотиватор?

Ти преставаш да се стремиш, когато губиш целта!

Сега имаш цел – успех и щастие. И ти гониш тях цял живот. Успехът и щастието бягат от теб със същата скорост, с каквато ги настигаш. И това ти дава възможност цял живот да се стремиш.

Глупаво!!!

 И защо да не си поставиш друга цел и да постигаш тази цел, бидейки успешен и щастлив вече тук и сега?  

Когато си щастлив, открива ти се потока на творчеството. И благодарение на това творчество ти можеш да получиш всичко, което поискаш в живота си.

Творчеството се открива само на много позитивни и високи вибрации. В състояние на гонене на щастието творчеството е закрито. И за това животът става пълно разочарование. Ти гониш щастието, а не можеш да го настигнеш, защото не ти стигат ресурси.          

При това щастието бяга от теб.

Къде е изхода от тази ситуация?                                                    

Избери да бъдеш щастлив вече тук и сега! Щастието е избор.

Ако не правиш избор да бъдеш щастлив, правиш избор да бъдеш нещастен.

Направи избор самостоятелно. Не позволявай на някой да решава вместо теб.  Престани да се сравняваш с други хора!

Всеки вид сравнение на себе си с някой те прави по-нещастен или слаб.

Сравнявайки се с по-успешни, ти понижаваш самооценката си.

Сравнявайки се с по-малко успешни, ти се отпускаш.

Стига толкова подлагане на влиянието на обществото и другите хора! Нека те сами решават за себе си, какво за тях е успех и щастие. Ти си вече достатъчно голям и мъдър, за да решаваш важните неща сам за себе си.

Какво е нужно за щастие?

Точно сега вземи лист хартия и химикалка и напиши:

Тук и сега, аз <име, фамилия>, вземам решение да бъда щастлив.

Тук и сега аз, <име, фамилия>, вземам решение да бъда успешен.

Щастието и успеха са твой избор! Какво е нужно за щастие?

Какво избираш ти?