Хората обичат проблемите

04/12/2016 19:17

 

Как да решим проблема? Да не го създаваме!!!

В последно време наблюдавам поразителна картина: излиза че хората много обичат проблемите. И преди ,сигурна съм и аз страстно ги обичах и обожавах.

И ти също обичаш проблемите!

Някой ще каже: «Ти се побърка. Как е възможно?»

А всичко е много просто.

За да докажат собствената си важност, какви герои са, хората от «нищо» правят проблеми, а после ги решават.

От дребни проблеми те правят големи проблеми, и всичко само за да удовлетворят егото си.

Да си докажат, какви герои са.

Аз забелязвам, как много хора с упоение и кеф разказват за проблемите си за да може после да разкажат как са решили тези проблеми. И ето тогава те са истински герои.

И всичко това става поради ущърбна самооценка.

Аз наричам това «модел на героя».

И «моделът» на героя ни погубва живота. Вместо да живеем, ние си мислим, как да решим проблема, след това решаваме проблемите. И вместо да строим ярко бъдеще, ние създаваме проблеми, а след това отново ги решаваме.

Ето така целият ни живот минава в разрешаване на проблеми.

А после питаме, защо ние така и не сме постигнали желания успех?

А всичко защото сме създавали и разрешавали проблеми цял живот.

Разбери моля те, че всичко в живота е много просто.

Няма проблеми.

Всичко се решава много лесно.

Вселената създава това, което искаме.

Ако сме мазохисти, за нас ще създаде проблеми, защото ги искаме.

Още хората създават проблеми, защото нямат какво да правят.

Мозъкът винаги иска да бъде зает, на него му е нужна работа. И ако не му даваш работа,  той ще създава проблеми и ще ги решава.

И така цял живот.

Най-добрата работа, която можеш да му дадеш е мечта или да поставиш цел и нека мисли, как да я осъществи.

Той винаги ще намери как да го направи. Той е майстор по осъществяването на желания и постигане на цели!

Задачата ти е да му дадеш правилна работа!

Ако няма цели, желания и мечти, той ще намери проблеми и ще мисли, как да реши проблема.

Ако няма проблеми, той ще  създаде.

Той (мозъкът) ненавижда скуката.

Това за него е най-лошо от всичко. Тогава той сякаш е ненужен. А той не може да допусне това.

Именно затова хората гледат сериали – те нямат собствени проблеми.

И ето, те взимат чуждите проблеми и живеят с тях.

Ти можеш да имаш това което искаш! Това е лесно.

Просто престани да бъдеш мазохист.

Много хора ходят на работа, ненавиждат я, получават дребни и се оплакват!

За какво се оплакваш?

Вземи и се уволни! Намери си нещо друго.

Но не. Те предпочитат да се оплакват, защото им харесва да са жертви.

На жертвите не може да се помогне.

Те ще изпият цялата ти енергия. Те са като вампири.

А после ще намерят друг, на когото могат да се оплакват.

Най-доброто, което можеш да направиш е да оставиш жертвите на мира и повече да не говориш с тях.

Възможно жертвата някога ще престане да иска да бъде жертва.

Когато искаш да помогнеш на жертвата, тя ще каже, че не я разбираш.

Ситуацията е много по-сложна,  изобщо безизходна.

И  пиша това именно за героите!

Те са много умни хора. Те са хора на действието!

Те могат да решават въпроси. Те имат много таланти. Те са гениални. И бързо се учат.

Противоположност на жертвата е създателят.

Той създава.

Той осъзнава способностите си, силата си. Той знае, че всичко е лесно и просто.

Той знае, че всичко ,за което си мислиш ще се осъществи. За това създателите не мислят за проблемите, а мислят за мечтите.

Какво да направиш за да минеш от реда на жертвите или героя в реда на създателя?

Да започнеш да си задаваш други въпроси.

Жертвите търсят отговор на въпроса: «Защо това е невъзможно?»

Героите си задават въпроса: «Защо това е много сложно?»

Създателите си задават въпроса: «Защо това ще стане лесно?»

Жертвите никога не намират решение, защото това е невъзможно.

Героите намират отговор как да решат проблема и решават ситуацията след продължителни мъчения. Това им взима много сили, време и енергия.

Създателите много бързо решават всички въпроси, защото за тях всичко е лесно и възможно.

- Ти правиш избор

- Вселената осъществява избора ти

И това продължава постоянно

Какво да правиш за да преминеш от една категория в друга?

Направи избор. Избери да бъдеш създател, и остани такъв, правейки този избор отново и отново.

Как да разрешиш проблем? Да не го създаваш!!!