Кое е истински важно

23/03/2017 09:08

 

Искам да ти кажа нещо важно!

Ние често забравяме за това!

Помни, моля те, че ти винаги имаш себе си!

Ти си най-важният човек в живота си!

Може би, в теб не вярват близките и скъпите ти хора – това няма значение! Ти имаш себе си! Важното е да вярваш ти!

Може би си сбъркал и са ти се скарали и са те наранили –няма значение! Ти имаш себе си! Важното е какво си казал на самия себе си!

Няма значение какво ще помислят за теб другите хора – важното е какво вътре в себе си ще помислиш ти!

Даже ако си претърпял неуспех – това няма значение. Значение има това, какъв извод ще си направиш ти!

Може би някой те е разстроил или разочаровал – прости му!

Няма значение, че някой си е отишъл, важното е, че си останал ти.

Най-голямата загуба в живота е да изгубиш себе си!

Докато си със себе си, всичко може да се върне или да се създаде отново!

Ние много често се разстройваме поради абсолютно маловажни неща. Така сме привързани към външния свят, че сме се отучили да различаваме, кое е действително важно, а кое е маловажно.

Преди няколко часа един мой читател ми изпрати писмо. В него той разказаваше за това, колко са лоши обстоятелствата в семейството и с парите. Знаеш ли, това не е важно! Важното е състоянито му!

Разбираш ли, събитията нямат значение! Има значение силата ти, енергията, състоянието!

Има значение това, какво ще направиш ти с това събитие!

Веднъж в живота си взех решение всеки неуспех да превръщам в успех. И  вече не ме е страх от неуспеха! Колкото е повече той, толкова повече успех има.

Вярвай, моля те, в самия себе си!

Защото, може би, сега ти си единственият, когото имаш!

Обичай, моля те, самия себе си!

А кой, освен теб, ще те обича!

И няма значение какво мислят и говорят другите!

Вярвай в себе си и се обичай!

Помни винаги, че можеш да постигнеш това, което рисуваш във въображението си!

Ти си Велик Творец! И животът ти е поле за Творчество! Вярвам в Теб, знам, че си силен!

И много съм ти благодарна!

Благодаря, че ме четеш. Благодаря, че ми вярваш.