Най-голямата причина за неуспех

04/12/2016 19:08

Най-накрая осъзнах най-големият проблем, в какво е причината за неуспеха и защо хората не постигат успех. Всичко е много лесно.

Те не знаят какво искат!

Лесно ли е? Да, ето колко е лесно.

Нека по-подробно напиша какво имам предвид.

Пробвал ли си някога да палиш огън с помощта на лупа и слънчева енергия? Ти фокусираш слънчевата енергия в една точка и я насочваш към пръчиците.

Ти държиш тази точка една минута – нищо не се случва.

Втора минута – нищо не се случва.

Трета, четвърта, пета – нищо.

И само след десетата минута ти забелязваш малко дим.

Огън още няма. Но ти разбираш, че вече си близо.

Знаеш, че още малко и ще има огън.

Минават още 5 минути, и вече има малък огън.

Държиш още две минути, докато огънят не закрепне, даваш му да се разгори и след това премахваш лупата и започваш да добавяш дърва.

А сега с пример за постигане на успех. И как се постигат целите.

Какво прави човек?

Вместо да събира слънчевите лъчи в една точка (да си постави ясна цел), човек казва: «Не искам да живея така», «Аз не искам да работя на тази работа».

Утре той вече казва нещо друго: «Писна ми от всичко, искам всички да ме оставят намира». Той променя желанието си (което и без това го е нямало).

Третият ден е в добро настроение и казва «Искам да отида да си почина на море». Следващият ден – «Няма пари».

И така всеки ден нещо ново.

Човек не може да задържи в главата си една конкретна мисъл, какво всъщност иска. Ето в какво е причината за неуспех!!!

Това е равносилно човек да се опитва да запали огън и всяка секунда да мърда с лупата из купчината сухи пръчици и след час да каже: «Защо нищо не гори? Явно лупата е лоша».

Той не търси причината в себе си, той я намира в лупата.

В реалния живот човек също не търси причината в себе си. Той казва: «Наоколо има само идиоти», «В миналия живот явно съм направил много лоши неща и сега, изглежда, си плащам»  и т.н.

Човек не разбира, че нито едното, нито другото не са истина. Истина е неговото неведение и нежелание да вземе отговорността за себе си, точно в това е причината за неуспеха му.

Ето той казва: «Искам много пари». Жените казват «искам семейство», «добри отношения».

И мислят цял месец за това, което искат.

Нищо не се случва. Или се случва, но далеч не така, както са искали. По-добре нищо да не се бе случвало.

Мислят 3 месеца – и нищо.

И защо? В какво е причината за неуспеха?

Нека направим аналогия с лупата:

Човек взема лупата, но не я фокусира достатъчно за да се образува малка точка. Той я разполага достатъчно далеч и се образува кръг с размер на копче. Огън няма да има даже след 6 часа. Слънцето ще залезе, а огън няма да има.

Недостатъчно фокусираната слънчева енергия няма да запали огън.

Третата категория хора, които са вече много осъзнати, знаят как да си поставят цели.

Те се смятат за напреднали в поставянето на цели. Те четат много книги, може би са ходили на тренинг за постановяне на цели, познават концепцията SMART, как да постигат цели.

Specific - ясна

Measurable - променлива

Achievable - постижима

Realistic - реалистична

Time-specific – ограничена във времето

Но все едно те не постигат всички свои цели. Най-лесните цели се постигат, а важните и големите цели – не.

Какъв е проблема? Какви са причините за неуспеха?

Ще кажа честно, аз не използвам концепцията SMART, но все пак всички мои цели отговорят на тази концепция.

Концепцията SMART не включва един много важен критерий, без който големите цели се осъществяват трудно.

Ако човек неосъзнато използва този критерий, целите се постигат,  ако не го използва – не се постигат.

Мислиш ли, че хората, които са променили света, са използвали концепцията SMART?

Те не са знаели за тази концепция.

Те неосъзнато са действали правилно!

Искам да ти разкажа (по-точно да те науча), какво трябва да се прави, за да постигнеш целите си. Това е най-ефективният начин за постигане.

Не мога да ти гарантирам, че ще постигнеш  всички цели и в дадения срок, но със сигурност мога да гарантирам, че ще ги постигаш осъзнато. И животът ти ще се променя стремително. С такава скорост промени още са ставали в твоя живот.

Още в момента на поставяне на целта ще знаеш дали ще постигнеш тази цел или не. Ти ще започнеш истински да контролираш живота си.

Помисли, искаш ли да рабираш как действително да промениш живота си?