Опасно: Хора с пари!

06/12/2016 17:35

 

 

Защо хората имат проблеми с парите?

Те вярват, че богатите са лоши! (обществото чрез новини, филми и други медии е наложило това убеждение)

И следователно в подсъзнанието на човек възниква конфликт на убежденията:

1.      Аз съм добър човек

2.      Богатите са лоши

И се ражда подсъзнателната настройка: «Аз не искам да бъда богат, нали съм добър! Те са лоши». И тази настройка затваря човек от получаването на пари!

Ето такива убеждения често изваждам от дълбините на подсъзнанието(убеждение е това, в което вярва човек):

«За богатите хора парите са по-важни от всичко!»

«В богатите не е останало нищо човечно»

«Тях ги интересуват само те самите»

Ето хората гледат на тези с парите и мислят: «Какви гадняри са тези богати! Те не уважават хората, «ходят през глави», интересува ги само собствената им изгода...»

Това и много подобни изказвания касаят хората с парите, а не богатите!

Понятията «богат човек» и «човек с пари» — са абсолютно различни.

Това са абсолютно различни понятия!

Хората правят грешни изводи по повод действително богатите хора!!!

И тези грешни изводи винаги ги затварят от парите! В тази статия искам да покажа моето виждане за ситуацията!

Сега в света се появяват все повече и повече пари. И все повече и повече хора получават големи пари. Но истински богатите хора са малко.

Има богати хора.

А има просто хора с пари.

В тази статия искам да ти разкажа за разликата между богатите и хората с парите.

 «Богат»  означава  «Бог»  вътре.  Коренът на думата  «богат»  е

«бог».

В моето разбиране «богат човек» е човек, който се е реализирал в живота. Бизнесът му върви добре, има море от пари, прекрасни отношения, той е доволен и щастлив.

 (нататък в текста, използвайки «богат човек» аз ще имам предвид именно определението по-горе)

 «Човекът  с пари» е  човек, който има много пари.

Жал ми е, че хората гледат на тези с парите и мислят, че всички богати са такива!

Има истински богати щастливи прекрасни хора! И за тях искам да ти разкажа!

Богатият човек е щастлив! (човекът с пари – нещастен)

Богатият човек е уверен в себе си. На него не му е нужно да доказва нищо на никого. Той си знае цената. Стоейки редом, ти едва ли ще различиш и разбереш, че е богат. Човекът с пари с целия си вид ще показва, че има пари. Той е готин, а ти си никой.

Богатият не излага себе си и успехите си на показ.  Няма за какво да го прави. Той самият знае за тях! И това е достатъчно!

Дълбоко вярвам, че богатите много уважават и ценят другите хора (докато хората с парите ги оплюват).

Богатият човек има отлични отношения със съпруга/съпругата. Отношенията са показател как стоят нещата вътре в човек.

Ако няма отношения или тези отношения са лоши, това говори за дълбоки вътрешни проблеми.

Обикновено хората с пари нямат отношения. Те имат или краткосрочни, или «еднократни» отношения.

Богатите имат любов в отношенията. Хората с пари нямат любов. Там може да има видимост за любов.

До богатия човек ти се чувстваш прекрасно. Твоята самооценка расте. Ти започваш повече да вярваш в себе си и възможностите си. Той ти помага да видиш достойнствата си. При теб идва вдъхновението и мотивацията. Появява се ентусиазмът.

Ако човек ти показва, какъв идиот  или неудачник си, значи той самият е неудачник. Редом с неудачник се чувстваш дефектен.

Богатият човек е спокоен. Той разбира силата на времето. Той действа на време и не «пришпорва».

Ако човек постоянно се намира под стрес, нанякъде тича, нещо гони, много се съмнявам в богатството му. Възможно той има пари, но не е богат.

Богатият човек се радва! Богатият човек е благодарен!

Разбери едно нещо: «Богатите хора са добри хора!», нали Бог е в тях.

Ето описание на хората с пари в едно изречение:

«колкото по-ниско е душата на човек, толкова по-високо си вирва носа натам, където душата не е дорасла».

Ти ще попиташ: «Има ли такива хора изобщо?»


Да, има. Просто малко знаем за тях. Тях не ги показват, за тях не говорят. Те не се излагат на показ.

Така че следващият път, когато ти показват и разказват за «богатите» хора, разбери, моля те, действително ли е богат или просто е човек с пари.

А ако ти имаш пари или се стремиш към пари, моля те, стреми се да бъдеш богат – към това, което написах по-горе!