Паркът Боболи във Флоренция

През 14 век богатствата на Медичите издигат Флоренция като център на изкуствата в цяла Северна Италия. По полегатите хълмове на красивия флорентински пейзаж, оросяван от тихите води на река Арно, се появяват първите вили, чиито градини се различават от дворовете на средновековните замъци и манастири.
   
    Лилията е символът и гербът на града, чието име произлиза от латинската дума цвят - град на цветята.
   
    Паркът Боболи поставя начало на ново градинско изкуство във Флоренция. Той е построен на южния хълм на града в синхрон с архитектурата на двореца Пити. Той е започнат през 1440 год. от Лука Пити, станал в последствие владение на Медичите и окончателно е оформен около 100 години по-късно. Градината е била многократно изменяна, но независимо от това е запазила основните линии на първоначалната си композиция. Тя заема необичайно голяма за времето си площ от 35 хектара.
   
    Названието Боболи произлиза от името на собственика, който бил принуден да даде своята земя за разширяването на парка. Останала дори легендата, че този човек не се е примирил със загубата на своята земя и че неговият неспокоен дух и до днес броди при лунна светлина из алеите на парка.
   
    Главен парков елемент е амфитеатърът, който има формата на подкова и е бил предназначен за празненства и турнири. По надлъжната ос на амфитеатъра се намира фонтанът на Аманати, а от другата страна на театъра, градинска стълба, която води към най-горната площадка. Тази площадка е оформена с подкастрени зеленени, сред които се намира басейнът на Нептун. Басейнът е украсен с два фонтана от Джан Болоня.
   


    От двора на Аманати се влиза в пещерата, която е една от най-характерните съоръжения за градините на ренесанса. Пещерата представлява помещение, украсено с раковини, изкуствени сталактити и сталагмити. В четирите ъгъла са поставени изображения на Пан и козли от Микеланджело. В средата на пещерата е статуята на Венера от Джан Болоня.
    Снимка

По напречната ос е разположен канала Изолото, който завършва с овален басейн, наречен Изолабела. В средата на басейна, който има дължина 100 метра, се намира овалният остров на цветята. На острова се намира фонтана Океан.
   
    Паркът Боболи е израз на новото отношение към живота и природата, проявило се във Флоренция по-рано, отколкото в другите италиански градове.
   
    По материали от "Градинско-парково и пейзажно изкуство"
    автор проф. арх. Д. Сугарев