Професорът и Айнщайн

Професор в университет задал на студентите си такъв въпрос.

- Всичко ли, което съществува е създадено от Бог?

Един студент смело отговорил:

- Да, създадено е от Бог.

- Бог е създал всичко? – попитал професорът.

- Да, сър, - отговорил студентът.

Професорът попитал:

- Ако Бог е създал всичко, значи – Бог създал и злото, щом го има.. И съгласно този принцип, че това, което правим определя какви сме, значи – Бог е зло.

Студентът притихнал от подобен отговор. Професорът бил много доволен от себе си. Той се похвалил пред студентите, че още веднъж доказал, че вярата в Бог е мит.

Още един студент вдигнал ръка и казал:

- Мога ли да ви задам въпрос, професоре?

- Разбира се, - отговорил професорът.

Студентът станал и попитал:

- Професоре, студа съществува ли?

- Какъв е този въпрос? Разбира се, че съществува. На теб никога ли не ти е било студено?

Студентите се засмяли на въпроса на младия човек. Младежът отговорил:

- Всъщност, сър, студа не съществува. Съответно законите на физиката, това, което ние смятаме за студ, в действителност е отсъствието на топлина. Човек или предмет може да се изучи дали има или предава енергия. Абсолютната нула  е пълно отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и неспособна да реагира при тази температура. Студа не съществува. Ние сме създали тази дума за описание на това, какво чувстваме при отсъствие на топлина.

Студентът продължил:

- Професоре, съществува ли тъмнината?

- Разбира се, че съществува.

- Отново грешите, сър. Тъмнината също не съществува. Тъмнината, всъщност е отсъствие на светлина. Ние можм да изучим светлината, но не и тъмнината. Ние можем да използваме призмата на Нютон, за да разделим бялата светлина на много цветове и да изучим различните дължини на вълните на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Прост лъч светлина може да встъпи в света на тъмнината и да го освети. Как можете да разберете, колко тъмно е някакво пространство? Вие измеряте, какво количество светлина е предоставено. Нали така? Тъмнината е понятие, което човек използва за да опише, какво става при отсъствието на светлината.

В края на краищата, младежът попитал професора:

- Сър, злото съществува ли?

Този път неуверено, професорът отговорил:

- Разбира се, както вече казах. Ние го виждаме всеки ден. Жестокостта между хората, многото престъпления и насилия по цял свят. Тези примери са не друго, а прояви на злото.

На това студентът отговорил:

- Злото не съществува, сър, или поне, то не съществува от само себе си. Злото е просто отсъствието на Бог. То прилича на тъмнината и студа – дума, създадена от човека, за да опише отсъствието на Бог. Бог не е създавал злото. Злото – това са не вяра или не любов, които съществуват, като светлината и топлината. Злото е резултат от отсъствието в сърцето на човек на Божествената любов. Това е като студа, който настъпва, когато няма топлина, или тъмнината, настъпваща, когато няма светлина.

Името на студента било – Алберт Айнщайн.