Рубинени кристали в домашни условия

Новата идея, която нарекох "Култивиране на рубинени кристали в д омашни условия" се роди в процеса на психологично консултиране с използване на применими техники за развитие на творческо мислене. Именно благодарение на тези методи се роди в съавторство с друг сега вече мой делови партньор тази нова идея. Аз няма подробно да разказвам с какви проблеми се обърна към мен човек, с името Александър (сега това вече няма значение), но резултатът от нашата съвместна работа стана раждането на тази идея за домашен бизнес.

В началото попаднах на информация за това, че, излиза, практически всички скъпоценни камъни, които се продават в състава на ювелирните украшения в нашите типови ювелирни магазини имат изкуствен произход! Това съвсем не означава, че ни лъжат.

 
Синтетичните скъпоценни камъни по своя химичен състав и физически свойства са практически напълно неотличими от натуралните камъни. Целият проблем е в това, че сред натуралните скъпоценни камъни далеч не всички имат достатъчна чистота и други ювелирни качества, за да се удостоят с честта да бъдат предоставени в ювелирните салони, а в условията на лабораторно или заводско производстов техническия процес може да се извае до толкова, че всички култивирани в лаборатория кристали да имат практически еднакви характеристики.

А и в производството те са значително по-евтини, отколкото техните "колеги" със същото качество, добити от дълбоките и опасни за живота на работниците шахти.
При това местораждането на определени минерали не са разхвърляни в изобилие равномерно по цялото земно кълбо, а са концентрирани, като правило, не на много места.

По-натам мисълта потече по аналогия с витражите и мозайката. Ако в интернет се натъкнах на предложения за тези услуги от големи и солидни фирми, със солидни производствени площи и паричен оборот, си зададох въпроса - защо да не се правят неголеми витражи буквално на бюрото ?

Изучих техниката, удрях си главата, как може да се упрости за домашно използване, проведох определено количество опити и получих резултат!

Аналогично ние с Александър започнахме творчески да преработваме идеята за култивиране на кристали драгоценни камън в домашни условия.

Изучихме различни способи, и се спряхме на метода на френският учен Огюст Вернейл, създал повече от 100 години назад оригинална методика и апаратура, позволяваща за 2-3 часа да култивира кристалите на рубина с маса 20-30 карата.  

Това бе голямо достижение на науката и техниката не само за това, понеже е дало възможност за изкуствено произвеждане на такъв ценен материал в необходимите количества, но и защото открило перспектива за синтез и култивиране на други скъпоценни камъни.
  Успехът на О.Вернейл предшествал почти половин вековна история за изследване на синтеза на рубина.
Простотата и надеждността на метода на Вернейл довела до бърза организация на промишленното производство на посочените кристали от начало във Франция, а по-късно практически във всички високоразвити страни в света.


Изглежда доста сложно, даже в началото навежда известен страх - демек, аз никога не бих могъл да направя такъв! Но това са лъжливи опасения.  Все пак следва още веднъж да си спомним, че изобретателят създал своята технология повече от 100 години назад!
Естествено, че той е нямал в наличност тези електрически и механически "фокуси", които са достъпни за всеки домашен майстор в настояще време!

  Ато над този проблем - как да упростим апарата на Вернейл за сметка на  съвременните електрически възли и механизми с широка достъпност и да създадем "кухненски" вариант на апарата - ние и започнахме да работим.

По метода на Вернейл може да се култивират кристали не само на рубина, но и на синия, белия (прозрачен) и жълт топаз (а също и други оттенъци по желание).

Изобщо не се опасявам от конкуренция от страна на тези ентусиасти, които ще решат да последват тази идея. Резона е много прост: в настоящо време изкуствени скъпоценни кристали се култивират в много страни по света, но си струва да влезете в ювелирен магазин ще веднага ще стане очевидно, че цените все още "хапят". И до насищане на пазара, очевидно, е още далеч. А ако даже след като прочетат тази информация, се намерят няколко хиляди ентусиасти, то със своето "домашно" производство ние всички особено "време" на този сегмент не можем да направим. За това и резултатите от нашите изисквания могат да се публикуват, без да се опасяваме. Обратното, ако възникне в мрежата нещо като "Асоциация на домашните кристалокултиватори" :), то за всички ще бъде много интересно и полезно, понеже, както е известно - две глави са добре, а две хиляди - може със сигурност да се предположи - много по-добре. И някои от тези глави могат да са много по-светли, и техните идеи могат на всички заинтересовани още повече да улеснят и усъвършенстват апарата.

Така че, ако вие, уважаеми читателю, предложите даже необработен кристал на незаинтересован ювелир, то не трябва да имате главата на Сорос, за да разберете, че дохода от сделката ще е доста солидна. Но, а ако някой от самодейните мъже с рубини ощастливи собствената жена или приятелка, то психологичните дивиденти от такива "инвестиции" изобщо няма да се поддадат на отчитане! :)

Още две думи за юридическата законност на това производство. Разбира се, предстои още основателно да се консултираме с юристи, но в разгледания от мен закон "За скъпоценните метали и камъни" е казано  много конкретно, че обект за регулирано на този закон са "скъпоценните камъни - природни алмази, изумруди, рубини, самфири и александрити, а също природната перла в естествен и обработен вид. Към скъпоценните камъни се приравняват уникалните кехлибарни образования в порядък, установен от Правителството. Настоящият списък на скъпоценните камъни може да бъде променен само от федералния закон". Специално отделих думата "природни". А за синтетичните нищо не е казано