Силата на времето

06/12/2016 17:34

 

Навярно не си се замислял за силата на времето.

Нека дам пример с цифри. Знам, че повечето хора не обичат математиката, но сега няма да ти се наложи да смяташ. Аз просто ще покажа нещо интересно.

Нека вземем цифрата 1. И всеки ден тази 1ца ще расте с 1%.

Вече на 71я ден тази 1ца ще се превърне в 2.

На 233я ден – в 10.

На 464я ден - в 100 (1 година и 3 месеца).

 На 696я ден -  в 1 000.

На 927я ден - в 10 000 (около 3 години).

 На 1159я ден - в 100 000.

На 1390я ден - в 1 000 000 (около 4 години).

На 1621я ден - в 10 000 000 (около 5 години).

Какво искам да кажа с това?

Ако ти си си поставил цел и всеки ден правиш нещо за целта си, ти ще стигнеш там!

Представи си, че тази единица от примера е твоята енергия!

Благодарение на ежедневните ти действия, вложената енергия ще расте и ще се умножава!

Хората искат да получат всичко и веднага: за месец да станат милионери, за месец да създадат идеални щастливи отношения,  за  месец да станат абсолютно здрави.

В нашия пример след 30 дена единицата ще се превърне само в 1,33.

Но вече следващите 30 дни от 1,33 ще стане 1,80.

А пък за следващите 30 дена – 2,42.

То ест с всеки месец растежът се увеличава!!!

Проблема на повечето хора е в това, че те са непостоянни.

Те бързо започват, но също толкова бързо оставят всичко.

За да се създаде нещо грандиозно са нужни ежедневни усилия и време.

Аз наблюдавах израстването на един човек.

Когато той започна своя бизнес, първата половин година изкарваше абсолютна 0!

Втората половин година, той получаваше средно 200 лв месечно.

 

Третата половин година, той изкарваше 1000 лв на месец.

Петата половин година той започна да изкарва 10 000 лв на месец.

След месец вече стават 7 години откакто той започна свой бизнес.

Познавам този човек и знам, че всеки ден той е влагал усилия за целта си!

 

Друг пример.

 

Човек, след пълния си фалит, когато бе разбит и подтиснат, сяда и се фокусира върху целта си.

И прави това 5 месеца. Всеки ден, ден след ден. Всеки ден по 2-3 пъти на ден сумарно около 30 минути на ден.

Вече след 8 месеца той беше на ниво, което никога не бе имал в живота си! Той постигнал това, което никога не бе постигал в живота си!

И няма значение, къде се намираш сега. Ти може да си абсолютен просяк, неуспешен и нещастен. Ако днес ти си поставиш за цел и правиш нещо конкретно всеки ден за тази цел, след година няма да познаеш себе си и живота си.

1 година минава като един миг.

Ти няма да успееш да се обърнеш, и годината вече ще е минала.

Спомни си себе си преди година! Ако преди година беше започнал това, което искаш да започнеш сега, къде би бил ти сега?

За това искам  да напишеш следното:

 Аз, Име и Фамилия, вземам решение всеки ден да правя...., да за стигна до.... .

            Например,

Аз, Петър Иванов, вземам решение всеки ден да спортувам за да бъде тялото ми бодро, енергично и да ми позволи да осъществявам мечтите си.

Аз, Васил Йорданов, вземам решение всеки ден да мисля за създаването на бизнеса си, за да постигна целта: приход от 100 хил. лева на месец.

Аз, Евгения Славчева, вземам решение всеки ден да благодаря на себе си, за да стана щастлива.