Съзнание и подсъзнание

19/05/2017 11:19

 

Ще поговорим за съзнанието и подсъзнанието – за двата ваши свята, от взаимодействието на които зависи реализацията на всички цели. Много е важно да се разбират за да може по-бързо да  постигате целите си.

Готови ли сте да започнем?

Нашият разум се състои от два свята: съзнателен и подсъзнателен свят. Също така може да се наричат съзнателен и подсъзнателен разум. Съзнанието е част от разума, която е напълно достъпна за човек. Всички ваши мисли, идеи се случват на ниво съзнателен разум.

Вашето съзнание отговаря за: вашите мисли, действия, решения, логичното мислене, осъзнаването на себе си и другите хора и т.н.

Съзнанието е част от разума, с която мислите. Ето вие сега четете този текст, анализирате го, съпоставяте го с друга информация, нещо приемате, а друго – не, всичко това прави вашето съзнание.

Съзнанието ви е вашият работен инструмент за взаимодействие с този свят. Вие имате достъп до подсъзнанието си, а с това повече до душата или самата Вселена. Но посредством съзнанието вие можете да влияете върху тях. Ще питате, как мога да влияя върху подсъзнанието и върху Вселената? Вие сами избирате за какво да мислите! Ако една и съща мисъл постоянно присъства в съзнанието, тя се предава за управляване на подсъзнанието. Фактически съзнанието е област от разума, която обработва нова за нас информация или променя стара информация.

Нашето подсъзнание е подобно на склад, който пази всичко, което се е случвало с нас в живота. Вие нищо не забравяте, но всичко се събира в подсъзнанието (обаче много често не можете да си спомните нещо само поради това, че хората не могат да изваждат нужната информация от подсъзнанието). Ще ви дам пример. Да речем вие живеете в  къща. Тя е голяма и просторна. Също така имате огромно мазе. В къщата си държите всички необходими неща, с които постоянно работите. компютъра държите в къщата, защото всеки ден четете статии в интернет. Хладилника също държите в къщата. И т.н.

Но нещата, които не използвате постоянно сваляте в мазето. Например, шейната на децата. Тя им е нужна само през зимата. Ските – също използвате само през зимата. Жал ви е да изхвърлите стария телевизор, а в къщата не е нужен. Мазето е подсъзнанието (разликата е само в това, че мазето е ограничено в площта си, а подсъзнанието – не). Какво ще стане ако държите всичко в къщата? С времето то ще е толкова много, че вие повече няма да можете да живеете там. Аналогично и със съзнанието, всичко, което не използвате се сваля в «мазето». Но вашето мазе (подсъзнанието) е толкова огромно, че много често вие не можете да намерите това, което търсите.

Нашето подсъзнание също отговаря и за вярванията, убежденията. Когато определено действие се изпълнява достатъчно често, било то мисъл, или действие, то се предава на подсъзнанието за управление. Например, умението да управлявате кола, умението да готвите, умението да говорите и т.н. По време на обучението, съзнаието е напълно натоварено от процеса на запомняне. Помните ли как учихте чужд език? Вие се опитвахте да запомните всички думи, учихте правилата и друго. Постепенно знанията ви се предават за управление на подсъзнанието. И настъпва момент, когато вече не можете да обясните как правите това, което правите. Вие просто можете да го правите. Обяснете на човек, който не може да кара колело, как го правите? Най-вероятно ще възникне мисълта: «Просто сядам и карам». Обаче когато той седне, ще падне.

Мисля, че обсъдихме функцията на склада и навиците. Хайде да преминем към много важната функция на подсъзнанието. То отговаря за убежденията и вярванията ни.

Убеждението е обикновена мисъл, която в миналото се е повтаряла дотолкова често, че сега я смятате за безусловно вярна и нито капка не се съмнявате в правдивостта й. Подсзнанието пази хиляди такива убеждения за различни области от живота ви. Убежденията много силно влияят върху живота.

Подсъзнанието пряко общува с Вселената. Точно там то изпраща на Вселената това, което искаме, и което не искаме. И подсъзнанието изпраща на Вселената изключително нашите убеждения.

Представете си, че на ден през съзнанието минават около 50 хиляди мисли. Ако Вселената реагираше на всички, тя би се превърнала в хаос. За това тя възложи функцията за отбор на важните мисли на подсъзнанието.

И какво излиза. Например човек, в който твърдо се е закоренила мисълта «аз съм нещастен», е обречен на вечен неуспех. Всяка секунда подсъзнанието му транслира във Вселената мисълта «аз съм нещастен» и тя преобразува реалността на този човек, така че той да съответства на това убеждение. Каквото и да прави човек докато не промени това убеждение, той е обречен.

Разликата между богатия и бедния човек: Подсъзнанието на богатия постоянно транслира във Вселената мисълта «аз съм богат». Подсъзнанието на бедния постоянно транслира във Вселената мисълта «аз съм беден».

Ако попитате: «Какво да правя, ако сега съм беден, но искам да стана богат?» Трябва да транслирате във Вселената мисълта «аз съм богат», даже ако това не е истина». Вашият разум не различава реалните събития от въображаемите – възползвайте се от това негово свойство, за да убедите подсъзнанието, че сте богати.

Подсъзнанието служи като информационен филтър. То филтрира информацията, която стига до подсъзнанието. Филтрацията се осъществява върху основата на убежденията ви.

Да вземем примера с бедния и богатия. Подсъзнанието на бедния човек филтрира цялата информация свързана с бедността и я допуска до съзнанието, а цялата информация за богатството филтрира и не допуска. Следователно такъв човек е «сляп». Той просто не вижда идеите как да стане богат. Той вижда навсякъде бедност. Богатият човек вижда навсякъде изобилие от възможности само защото подсъзнанието му филтрира цялата тази информация и я допуска до съзнанието. Идеите, които са обречени на провал, обратното – филтрира и не допуска.