Целите – стъпала към мечтата, без които не е възможно да се постигне успех

19/12/2017 20:16

 

Целта е определено местоназначение. Целта е нещо повече от мечта. Това е мечта в съчетание с действие. Целта е нещо повече от «би ми се искало...» Целта е винаги ясна и конкретна: «Стремя се към...» Нищо не се случва докато не е поставена цел.  

Добре набелязаните и по надлежащ начин поставени цели управляват живота ни. Определението на цел е нещо лично, което не се случва всяка нощ.  Ние определяме целите и работим върху тях ден след ден, седмица след седмица, месец след месец, година след година. Добрата база, ако тя е правилно заложена, довежда в резултат до постигането на целите ни, както при строителството на къща базата трябва да е здрава и добре конструирана за може да се планира развитие в бъдеще.

Необходимостта на целите не може да се преоцени. Целите са жизнено необходими на човек, като въздуха. Никой никога не е постигал успех без да си постави цели, също както никой никога не е живял без въздух. Важно е не това, къде сте били или къде сте сега, а това, къде искате да стигнете. Не може да оставяте бъдещето си на волята на случая. Ако не го планирате вие, вместо вас ще го направи някой друг.

Отстъпвайки на желанието си и отдавайки се на постигането на целите, вие ще получите прилив на физически сили, енергия и ентусиазъм, необходими за това. Но това още не е всичко. Вие ще получите нещо не по-малко ценно, а именно «автопилот», необходим за прякото придвижване към целите. Целта, дълбоко закоренена в разума, има способността да задържи човек на верния път към постигането й. Това не са празни думи. Ще обясня какво се случва при това. Когато отстъпвате на целта си и започвате да я следвате, тя прониква в подсъзнанието и започва да му въздейства. Подсъзнанието винаги се намира в равновесие, а съзнанието – не, с изключение на случаите, когато то действа в унисон с подсъзнанието. Ако няма пълно съгласие на съзнанието с подсъзнанието, човек се съмнява, чувства се нерешително. Но когато целта се вгражда в подсъзнанието, вие автоматично започвате да действатеправилно. Вашето съзнание в този случай е способно на ясно, пряко мислене.

Една от тайните за успех е в това да отстъпите на целта си. Нека тя ви овладее и ви даде «автопилота», който ще ви доведе до постигането на целта.

Разберете, защо целите са толкова важни – те програмират разума ни. Те го концентрират за постигането на определен резултат, а събитията сами от себе си започват да бъдат благоприятни за вас. Вие започвате неосъзнато да постъпвате правилно и да вземате правилните решения. Започва да постъпва друга информация. Защо става така? Просто защото целите  са програмирали разума ви. Съзнанието захваща само малка част от света и, като следствие, оперира с ограничен обем данни. Подсъзнанието е свързано с Висшия Разум, и за това то знае как да постигнете целта си. Представяте ли си колко информация в рамките на деня минава през нас? Съзнанието възприема само много малък процент от това. А как мислите, какво определя това, което възприема съзнанието? Правилно, подсъзнанието! То работи като филтър, позволявайки на съзнанието да възприема само това, което минава през филтъра, а всичко, което не минава не се възприема.

Сега разбирате ли малко повече ролята на целите в процеса на постигане на успех?

Хайде да разгледаме пример. Вие си поставяте цел следващата година да изкарате 50 000 евро. Тази цел се закоренява в подсъзнанието ви, ако действително искате това и вярвате, че можете да го направите. Какво става по-нататък? Започвате да забелязвате в Интернет, да чувате от познати за различни интересни проекти, от които могат да се изкарат такива пари. Какво се случва, защо преди не сте го чували или никой не е говорил за това? Проектите са съществуали, просто вие сте били на друго място. Времето, докато целта се закорени в подсъзнанието, е различно и зависи от вашето съответствие с тази цел. Забележете, че ако си поставите цел 100 000 евро, подсъзнанието ще намира за вас идеи за 100 000 евро. Проблемът е само във вашата вяра. Ако повярвате, че можете да изкарвате и милион, то за вас ще се намери идея за милион, но много се съмнявам, че човек, който изкарва 20 000 евро годишно, ще повярва ей така в милион. За това си поставяйте цели, в които поне малко вярвате, и тогава подсъзнанието ще може по-бързо да ви подхвърли подходяща идея.