Важен принцип за манипулация с парите

06/12/2016 17:44

 

Защо някои хора имат много пари, и парите текат към тях като река, а други изобщо нямат? 

Въпросът е в това, как човек се отнася към парите, с какъв смисъл  той напълва парите и доколко ги цени.

Хората не се замислят за това, че парите са «живи». На пръв поглед те изглеждат като хартийки, но така ли е това?

Всичко, което виждаш около себе си в материалния свят е било създадено, благодарение на парите: апартаментът ти, колата, дрехите, компютъра, храната и т.н.

                              

Парите са най-силната материална енергия!

Но в същото време парите са неутрални, те не са нито добри, нито лоши. Те придобиват енергията, която влага в тях човека, в чиито ръце те попадат. Ако вярваш, че парите развалят човек, то това е грешно и много негативно убеждение. По-скоро обратното, хората развалят парите.

 

Как хората манипулират с парите и каква енергия влагат в тях?

Хората влагат много негативна енергия в тях: те обвиняват парите, оплакват се, че имат малко пари, че всички проблеми са заради парите, нужни са пари и т.н.

Създава се много голямо напрежение по отношение на парите, и потокът се затваря.

 

А как Ти манипулираш с парите?

Помисли, моля те, колко пари си изхарчил за последната седмица (а знаеш ли точната сума? Повечето хора – не, въпреки, че мислят, че знаят)

Спомни си, какво си чувствал при взаимодействие с парите, когато си ги харчил, когато са идвали при теб. Обикновено хората със съжаление се разделят с парите и не проявяват никакви емоции, когато получават пари.

Съжалявал ли си за похарчените пари или обратното, радвал си се на тези стоки и услуги, които си придобил за тях? Когато на човек му е жал да харчи пари, той излъчва енергия на недостатък, и паричната енергия  се блокира.  

 

А изобщо, колко често благодариш за услугите, които си получил и се радваш, че толкова успешно си купил нещо?

 

Има едно много опасно чувство, което затваря жизнения поток  - това е чувството «малко е»!

Как мислиш какво създаваш в живота си, когато чувстваш, че имаш малко пари?

Разбира се, недостатък!

 Пример: С едната ръка взимаш дръжката на вратата и я дърпаш към себе си за да отвориш врата, докато с другата ръка я натискаш, за да я затвориш! Какво ще стане в крайна сметка? (зависи от това, коя ръка е по-силна)

Когато мислиш, че парите са малко, и искаш да са повече, излиза същото: искаш да отвориш вратите, но заедно с това, убеждението, че парите са малко ги затваря и блокира паричния поток! Подсъзнателните настройки винаги са по-силни от съзнателните желания, за това потокът се блокира.

 

Та как трябва правилно да се мисли за парите?

 

Благодари за това количество пари, което имаш сега! Обръщайки се към парите, казвай: «Благодаря ви за това, че ви имам!».

Благодари, даже ако са толкова малко, че стигат само за храна. И само след това кажи, че искаш повече. Забрави фразата «Малко са»!

Още един важен момент: даже ако ти сега си в дългове, въпреки това цени и благодари. Цени това, че ти стигат парите поне някак да плащаш тези кредити. И ето за това чувство на благодарност Вселената ще ти даде още повече.

Спомни си простия принцип как функционира живота, как реагират хората, особено си спомни малките деца. Когато в децата вложиш много позитивни емоции, след като започнеш да ги хвалиш и да казваш, че си благодарен за това, че те се държат добре, и цениш това, че са направили нещо, те ще започнат да го правят още по-добре и повече. Или същият пример с жена. Сега, мъже, слушайте внимателно! Когато оцените жената, оцените това, което прави и я похвалите – тя ще поиска да прави това още по-добре.

Ако са ти малко парите, трябва да ги цениш още повече! Запомни този принцип: ако са ти малко парите - цени ги още повече. Колкото по-тежък е перида в живота ти, толкова по-благодарен трябва да бъдеш. Това е Вселенски принцип и той винаги работи!

Преди да започнеш да тичаш, трябва да се научиш уверено да ходиш. Нали детето първо се учи да ходи, а след това да тича. А още преди това детето започва да седи, а после да пълзи, после да ходи, държейки се за големи предмети, после за ръката на мама. И в един прекрасен момент то пуска тази ръка и върви само. Когато детето събере опит с ходенето, то започва да тича. Така и за парите.

Ти искаш повече пари, защото смяташ, че са малко и това убеждение работи против теб. И идва пълно разочарование. Защо? Много лесно! Ти още не можеш да стоиш на краката си, а вече искаш да тичаш.  Още не си се научил да манипулираш с малко количество пари, а вече искаш много пари. Човек си поставя цел, защото му е малко. И ето за това чувство, че всичко е малко, Вселената и дава малко. За това целта не се осъществява.

Основата за всякакви постижения е да цениш това, което имаш. Запомни това! И тогава ще имаш всичко в изобилие, каквото и да пожелаеш!

Важно е с лекота да пуснеш парите, и тогава те с лекота ще се върнат.

Много хора се ядосват, че не им връщат дълговете, очакват, обаждат се, напомнят, а парите така и не им си връщат. Но заради това, че те не могат да пуснат този дълг, те затварят паричния си поток и даже нови пари не идват при тях.

И последно, ще напиша едно упражнение (то е много просто).

Вземи пари от портмонето, няма значение дали са 5, 10, 50 лв. Просто ги извади и ги дръж в ръката. Погледни внимателно как лежат парите. Те внимателно са сложени с лицевата страна нагоре или хаотично?! Ако второто, значи, че човек не цени парите. Парите изискват уважение и внимание към себе си,   за това ги сложи внимателно с лице към себе си, те не трябва да са измачкани. 

Внимателно ги погледни и им благодари за това, което си придобил тази седмица. Да, именно парите са ти дали възможността нещо да придобиеш. Даже ако си купувал само продукти или дребни услуги, все едно бъди благодарен за това. Не се страхувай да им благодариш и цениш, нали парите не са само хартийки, това е енергия! Някои хора се страхува да благодарят и ценят за да не ги урочасат. Това е глупост! Когато игнорираш парите и се отнясяш равнодушно към тях, ето тогава със сигурност ще ги урочасаш.

С благодарност никога не може да се урочаса.

Може даже да кажеш: «Аз приемам повече пари! Аз съм отворен!» или «Благодаря и те ценя!» Погледни ги и кажи «Обещавам да се отнасям към теб само с позитивни чувства и емоции».

А сега връщай парите в портмонето!

Общувай с парите, разговаряй с тях, и те ще идват при теб (само че, разбира се, в реалността трябва да се прави нещо за  това).