Защо успешните хора поемат отговорност вместо да се оправдават

18/04/2017 16:28

В тази статия ще поговорим за много разпространен начин, чрез който хората, които не блестят с успехи, а се «справят» с проблемите. Давам го за да разберете за този начин, и че води до неуспех. Методът се нарича «използване на оправдания» или по друг начин – прехвърляне на отговорността. Ще забележите, че човек, който върви на никъде и няма планове да стигне някъде в живота, има стотици причини «защо». Обикновените хора винаги имат много отговори на въпроса, защо не те, защо не могат, защо нямат. Изучавайки историите на успешните хора ще забележите, че всички те биха могли също да използват тези оправдания, но те не са го правили.

Негативни въздействия на оправданията върху човек:

- човек губи възможност да се променя

- човек губи контрол върху живота си

- понижава собствената самооценка и влошава образа на самия себе си

- изпитва злоба

- чувства собствената си безпомощност

Загуба на възможност да се променя

Когато за грешките и неуспехите започвате да обвинявате обстоятелствата и всички, освен себе си, вие още по-силно влошавате ситуацията. Вие влизате в капан: губите възможност да се промените към по-добро. В разума здраво се закоренява идеята, че вие винаги във всичко сте абсолютно прави, а светът е толкова лош, хората са такива. За какво ви е да се променяте, ако на вас всичко ви е наред. Но всъщност всичко е съвсем обратното – със света и с хората всичко е наред, а вашите неприятности 100% са създадени от вас. Осъзнайте този факт, че вие сте 100% отговорни за живота си. Не родителите, не президентът, не чиновниците и никой друг. Това е сложно да се разбере, но за вас няма никакво значение, каква е ситуацията в държавата, намирате ли се в развита държава или обратното – цялият успех е само и изключително във вашата глава. Когато приемете този факт, пътят към успеха веднага ще се отвори, и ще можете да стъпите в началото на този път.

На пътя към постигането на успех се налага значително да се променяте. Човек, който е постигнал успех, не е същия, какъвто е бил преди 5 години. Той е станал друг, благодарение на това, че е поел цялата отговорност върху себе си и е премахнал грешките доколкото това е било възможно. Когато обвинявате всички, освен себе си и търсите различни оправдания вместо да признаете, че това е точно ваша грешка, вие сте затворени за промени, а  това означава, че и пътят към успеха е затворен за вас.

Загубата на контрола върху собствения живот

Хората, които смятат, че сами контролират живота си са по-щастливи от тези, които смятат, че животът им е контролиран от някой друг. Отсъствието на контрол предизвиква у човек дразнене и чувство на неудовлетвореност. Хората, склонни да обясняват последствията от постъпките с влияние на външни фактори или други хора се наричат екстернали. Хората, склонни да поемат отговорността за всички последствия на действията си върху себе си се наричат интернали.

Как смятате, какъв сте? Ако смятате, че сами контролирате живота си, но другте хора имат влияние върху него, вие също се отнасяте към екстерналите. Те смятат, че ще могат да изпълнят замисленото само в случай, че другите са на тяхна страна. Те постоянно изпитват вътрешно напрежение, защото вярват, че другите хора могат да повлияят върху резултата от труда им.

Когато смятате, че някой контролира живота ви, вие губите контрола върху собствения си живот и ставате марионетка в ръцете на обстоятелствата и другите хора. Вие течете по реката на обстоятелствата, вместо сами да избирате собствения си живот. Нали  живота е като  каталог, избирай каквото искаш да имаш, работи върху постигането и получи желаемото. Закона за привличане ясно описва как човек привлича в живота си обстоятелствата и хората, които способстват потвърждаването на образите в главата му. Ако сте заели позиция, в която  другите хора са виновни за неуспехите ви, вие постепенно започвате да се озлобявате срещу хората, света и като следствие получавате обстоятелства, които още повече способстват озлобяването ви. И щом сте отдали контрола върху обстоятелствата на другите хора, вие не сте в състояние да промените нещо. С една дума, вие започвате да падате в света на нещастието и сами създавате за себе си ад на земята.

Интернатлите смятат, че са способни да постигнат целите си въпреки всичко. Те намират начин да го направят въпреки всички обстоятелства. Никой и нищо не може да им попречи да изпълнят замисленото. Подобното привлича подобно, за това ще ви заобикалят същите хора като вас.

Сега погледнете позицията на победител «Аз съм 100% отговорен за живота си и съм способен да предприема необходимите действия за подобряването му». Успешните хора поемат отговорността върху себе си. Те са отговорни за собствените си неуспехи, за това те са способни да се променят, за да може в бъдеще да не допускат тези грешки. Грешките, ако правилно се възприемат, правят хората по-силни, закрепват характера им. Отговорността за собствения живот води до контролирането му. А контролирането способства подобряването. Но тук има един капан, който е в това, че те виждат всички свои неуспехи, и е важно да не виждат само тях и да не променят образа си към по-лошо. Важно е да се разбира, че «аз съм човек и имам право да правя грешки. Колкото повече грешки правя, толкова по-бързо се придвижвам към успех».

Поемете отговорността, но в никакъв случай не обвинявайте себе си за грешките. Вие сте човек и имате право да грешите. Колкото повече грешите, толкова по-успешни ставате.

Оправданията имат отклик във вас

Когато неудачникът допуска грешка, той започва да търси оправдание. Защо? За да запази лицето си пред другите и пред себе си. Когато оправданието е намерено, той без  проблеми започва да го използва следващия път. Например, «аз съм прекалено млад, имам недостатъчно опит» или «аз съм прекалено стар, не схващам вече толкова бързо». И след всяко повтаряне на оправданието то се попива от подсъзнанието ни все по-дълбоко и по-дълбоко, и тази идея започва да се реализира в действителността. В началото, когато човек използва оправдание, той осъзнава, че не казва истината. Но по мяра на повтарянето, човек действително става такъв, за каквото говори. Всички ваши оправдания имат реален отклик върху вас. С това вие придобивате ниска самооценка. На неудачниците не им стига смелост да кажат: «Да, това е моя грешка». За другите може да  измислите каквото и да е, и те ще повярват, но важно е какво ще кажете на самия себе си.

Преуспяващите хора не използват оправдания. Колкото по-малко ги използвате, толкова по-бързо се придвижвате към успех.