Защо вие сте това, кoeто мислите за себе си

17/04/2017 11:55

В тази статия ще разгледаме следните теми:

Какво е самооценката.

Важността на високата самооценка.

Причини за ниското ниво на самооценката.

Как да повишим самооценката си.

Самооценката на личността е това как се отнасяте към самия  себе си, как се виждате и за какви се смятате. Това качество се формира върху основата на списък с убеждения по отношение на себе си, списък с добри и лоши качества. Самооценката не е това, какви сте всъщност или това, как ви виждат другите хора, а това, какво мислите за себе си. Хората не винаги мислят за вас така, както си представяте. Нивото на самооценката е вашият субективен поглед за самия себе си. Това качество се формира постепенно от самото раждане и може да бъде осъзнато или неосъзнато променяно. Обикновено неосъзнатата му промяна води до низко ниво на самооценката. Защо? Просто хората повече са свикнали да забелязват лошото, отколкото доброто. Доброто се възприема като даденост. А понеже върху лошото  концентрирате повече внимание, съответно то по-добре се закоренява в подсъзнанието, което и влияе непосредствено върху отношението ви към себе си. Повишаването на нивото на самооценката се формира върху основата на мислите и действията в различните ситуации. Формирането на самооценката е важно за днешния човек.

Самооценката на личността е отправна точка за постигането на успех. Ако не сте в състояние да обикнете самия себе си, то как ще успеете да изпитвате любов към някой друг? Високото ниво самооценка е изключитено важно, защото от него пряко зависят вашите действия. Когато самооценката ви се подобрява, подобрява се и отдаването ви във всички области от живота. Високото ниво самооценка води до уверени действия и правилни решения. Ниското ниво самооценка води до неувереност,  и като следствие неувереност в процеса на вземане на решения. Ще опиша този процес стъпка по стъпка.

Вие сами влияете върху формирането на самооценката.

Мислите и се държите в съответствие с нея.

Влиянието на самооценката пряко е свърано с това, как ви възприемат другите хора.

Вашата самооценка се променя в една или друга посока след като видите, как ви възприемат околните.

Връщаме се към т.2

Формирането на високо ниво самооценка напряко влияе върху действията ви. От действията ви зависи вашият живот.

«Ако мислиш, че можеш или че не можеш – и в двата случая си прав» (Г.Форд)

- Живеем в негативно общество и постоянно си имаме работа с негативно настроени хора.

Успешните хора винаги са малцинство, но те са успели да минат през стената на посредствеността. Защо е толкова тежко? Защото трябва да се отдалечиш от привичните представи на тълпата и да се довериш на самия себе си и да вървиш според зова на душата. А това изобщо не е лесно. На всяка стъпка ви предупреждават и ви казват, че вървите по неправилен път. Тези, които не издържат това напрежение, избират по-лек път – да се слеят с тълпата и да оставят целите си. Такива хора има много, обществото просто краде мечтите им.

- Способностите на човек, външният облик и интелект нееднократно се били надсмивани или подлагани на съмнение от страна на учителите, родителите, приятелите и много други при подходящ случай.

Независимо от това, добре или лошо сте изпълнили задачата, винаги ще се намерят хора, които ще ви критикуват. Или за това, което не сте направили, или за това, което сте  направили. В основата на всяка критика стои целта да повишим чувството на собствената значимост. Когато изпреварвате, вие оставяте зад себе си много хора, и те се опитват да ви отпуснат с думи. Помнете: влиянието на самооценката напряко е свързано с успеха ви.

- Придаване на значителна важност на някакво събитие, в което сте претърпяли поражение.

Неуспехът е съставяща на успеха. Ако търпите неуспех, не може да казвате, че сте лош човек или неудачник. Вие сте задължени да си направите изводи от това, и да се придвижвате напред. Често неуспехите са благословение. Да пренасяте отделен неуспех и да го възприемате като неуспех на целия си живот е огромна грешка. Значително губите в представата за самия себе си и придобивате лъжливо чувство на вина.

- Сравняване на себе си с други хора

Не можете да се сравнявате с други хора, защото сте различни. Всеки човек е уникален и има собствен списък с ценности, за които не знаете. Обикновено хората сравняват собствените си недостатъци с чуждите силни страни. Разбира се, те може да са по-добри в това от вас, но това е техен успех!

- Настройване за толкова високи приоритети, че е нереално да бъдат постигнати.

Хората често си установяват дотолкова високи цели, че да ги постигнат за кратко време е практически нереално. Разбира се, те не постигат тези цели, в резултат от което формирането на самооценката преминава в неправилна насока, и те преставят да си поставят по-нататъшни задачи, понеже това е свързано с негативен опит. Няма нереални цели, има нереални дати.

Създаване на добра представа за себе си, как да повишим самооценката си

За поддържане на самооценката просто сте задълждени да я формирате осъзнато по принципа на самовнушението. Защото хората не винаги биват справедливи. Ако свършите лошо работата, ще ви упрекват за това, ако я направите добре, ще ви упрекнат за друго, защото ще завиждат, че сте се справили толкова добре. Без осъзнато формиране на самооценката, вие сте обречени на провал. За това ще ви помогнат принципите за самовнушение.

Ще ви преложа няколко начина как да повишите самооценката си, да създадете и задържите в главата си добър образ на самия себе си. Те са достатъчно прости, но много ефективни.

- Огледало

Гледайте се по-често в огледалото. И когато се гледате си казвайте позитивни думи, какво ви харесва в себе си. Например: ти си успешен човек, аз те обичам, вярвам в теб, ти винаги вземаш правилни решения, ти си успешен бизнесмен, ти си дошъл в този свят, за да бъдеш успешен и т.н. Забелязвайте в себе си положителните черти. Обикнете се такъв, какъвто сте. Ако не ви харесва по някаква причина външността ви, започнете да забелязвате в нея само прекрасното. Не може да имате само недостатъци! И с времето образът ви ще се промени, влиянието на самооценката ще покаже удивителни резултати.

- Дневник на победите

Вземете чиста тетрадка и я озаглавете «Дневник на успехите». Там записвайте всичко, което в рамките дни сте успели да планирате и да направите добре, всички свои победи. Само успехите, колко добре сте решили определен проблем. Всичко лошо забравяме и пускаме. Добре ще е да правите в дневника си не по-малко от пет бележки на ден. Това могат да бъдат даже малки задачи. Първо може да е трудно. Вие постоянно ще се питате, дали си струва да записвате това. Правилото е просто: когато се съмнявайте, винаги давайте положителен отговор. Когато пред вас в живота настанат сложни времена или различни ситауции, когато няма да ви попречи да имате изключителна увереност в себе си, просто отваряйте дневника на победите и четете. Ще се случи формиране на самооценката в полза повишаването й.

- Създайте образ на самия себе си и го дръжте в главата си

От гореизброените методи, този е най-сложен, но той дава положителни резултати. Същнсотта му е в това, да създадете в главата си нов образ на самия себе си. Постарайте се да създадете колкото може по-детайлен образ. Колкото по-ясен и точен бъде, толкова по-бързо ще се реализира. Опишете как се държите в различни ситуации, опишете характера си, стила си на обличане. И превъртайте съответния образ в главата си поне веднъж на ден достатъчно продължително време, докато бъде попит в подсъзнанието.

- Самореклама

Саморекламата е кратък текст, който описва вас и качествата ви от най-добрата страна. Много добре работи заедно с начин номер едно «огледало». Вие взимате лист хартия и пишете:

«Петър Петров, запознай се с Петър Петров – влиятелен и солиден бизнесмен. Той има бизнес в 25 държави в света. Той влиза в 1% от най-богатите хора в света. Истински лидер. Петър има огромни мечти, той винаги съвършено владее техниката за самовнушение. Той има много силна вяра в Бог, в дейността си, особено в себе си. Любовта му е безкрайна. Той много обича бизнеса си. Той обича затрудненията, тъй като вярва, че колкото повече трудности, толкова  по-голяма награда го очаква в бъдеще. Той се облича добре и изглежда прекрасно. Има много високо ниво на самооценка, благодарение на това, че знае, кой е и какъв бизнес има в ръцете си. С всеки ден бизнесът му расте, а Петър става по-добър отколкото е бил вчера, по-уверен в себе си, в Бог и в целта си. Той е способен да постигне всякакви цели. Нали с Бог е възможно всичко. Бог го води».

След това четете този текст всеки ден, най-добре пред огледалото.