Тайната на големите пари

 

 

Идеята, заради която правя това, което правя.

 

Най-голямата ми страст в живота бе, е и ще бъде – личностния растеж!

Вярвам, че предназначението ми е да донеса идеята за личностен растеж до милиони хора! Именно за това от самото си детство обикнах личностния растеж, увлякох се, а после започнах да обучавам и други хора.

За мен личностния растеж означава да стана по-мъдра, опитна, осъзната, щастлива, любяща и, като следствие, по-успешна, процъфтяваща и богата! Личностният растеж е придобиване на мъдрост в разбирането на самата себе си и света.

Най-голямата ми мечта: благодарение на личностния растеж да изведа хората на качествено ново ниво на използване на способностите на разума за осъзнато създаване на щастие и богатство!

Аз мечтая хората да станат собственици на живота си.

Искам да им покажа, как е организиран светът, какви закони управляват света на всеки човек, и как човек за сметка на разума си може да създаде този свят, за който мечтае. Вселената ме е наградила с много дълбоко разбиране на същността на нещата.

Разбирам защо в живота става това, което се случва. Мога с лекота да разбера причината на една или друга ситуация в живота на човек. Разбирам, как човек я е създал и какво да се направи, за да създаде нещо друго, това, което иска самият човек.

Животът на хората се случва по случаен начин. Те не разбират, защо става това, което става. А всичко е просто. Вселената работи по определени закони също като нашият мозък. Разбирайки тези закони и принципи, Ти ще станеш собственик на живота си.

 

© Любов Миладинова. Всички права запазени

 

СВАЛЕТЕ ТУК